Последни снимки в галерия

radioburgas_192_170.png

Банер
Банер

Последни обяви

Съобщения

ДО ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ И КООРДИНАТОРИ НА: ПП „ГЕРБ” “КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ” ПП „ДПС” ПП „АТАКА” ПП „НДСВ” „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ”

Във връзка с провеждането на избори за членове на Европейски парламент на 25.05.2014г., на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 91, ал.1,2 и 3 от ИК, и Решение № 97-ЕП на ЦИК, Ви уведомяваме че на 14.04.2014г. /понеделник/ от 11:00 ч. в гр. Приморско, ул."Трети март" 56, в заседателната зала в сградата Продължава

Последно променен на Сряда, 09 Април 2014 15:07
 

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано във вторник, 08.04.2014г.

валидно до 23.04.2014г., 17:00 часа

До:

1. ГЕОРГИ МИЛАНОВ КОВАЧКИ

за връчване на. Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК №0090/21.01.2014г.

2. НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ТЕМЕЛИЕВА

за връчване на Покана за доброволно Продължава

Последно променен на Понеделник, 07 Април 2014 13:40
 

Дирекция „Социално подпомагане”

Във връзка с организирането на работата в Дирекция „Социално подпомагане” – Созопол е определен график за месец МАРТ -АПРИЛ 2014 г. за посещение на социалните работници от отдел „Социална закрила” – Созопол по населените места в община Приморско.

ГрафПродължава

Последно променен на Петък, 04 Април 2014 12:33
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 68-Т-42/31.03.2014г.

Община Приморско, Дирекция "УТАС" на основание чл.61, ал.1 от АПК във връзка с чл.140, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, че от главния архитект на Община Приморско е издадена виза с изх.№34/31.03.2014г. за проектиране на допълващо застрояване – басейн в УПИ Продължава

Последно променен на Понеделник, 31 Март 2014 13:18
 

Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е №95-00-276/15.04.2014 г.

Община Приморско, Дирекция "УТАС" на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ съобщава, че с Решение №466/04.03.2014 г. на Общински съвет – гр.Приморско, обнародвано в Държавен вестник бр.34 от 15.04.2014 г., е одобрен Подробен устройствен план /ПРЗ/ за част от УПИ I в кв.51 и кв.52 по плана на гр.Приморско Продължава

Последно променен на Вторник, 15 Април 2014 13:45
 

Инвестиционно предложение “Макс Телеком”

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№Продължава

Последно променен на Четвъртък, 10 Април 2014 08:11
 

ОБЯВА - инвестиционно предложение

От ОБЩИНА ПРИМОРСКО

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имамеПродължава

Последно променен на Петък, 21 Март 2014 13:45
 

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.148 и 149 от ЗУТ Община Приморско съобщава на:

Златина Кирова Стоянова

гр.Бургас, ул."Екзарх Йосиф"№26,ет4

Николай Димов Драгов и Мария Кирчева Драгова

Гр. Бургас, к-с „Славейков", бл70, вх5, ет.3

Милена Продължава

Последно променен на Сряда, 19 Март 2014 12:33
 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда.

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-949/10.03.2014 г. от Toшко Янакиев Кирязов и Росица Лефтерова Кирязова за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „СупермаркеПродължава

Последно променен на Понеделник, 17 Март 2014 12:40
 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПРИМОРСКО

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

           На основание чл.15 от Закона за общинския дълг, Общинска администрация кани местната общност за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Продължава

Последно променен на Понеделник, 17 Март 2014 07:54
 

Април 2014 Май 2014
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Банер

Времето в Приморско