Последни снимки в галерия

radioburgas_192_170.png

Банер
Банер

Последни обяви

Обяви

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-1267/09.04.2015г. от Георги Христов Ботев за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Двуфамилна вилна сграда" в ПИ №37023.10.419 по КК на гр. Китен, местност „Коручешме", Община Приморско.

лице за контакти: Георги Христов Ботев
тел. 0878811297

Продължава
Последно променен на Четвъртък, 16 Април 2015 07:11
 

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда 02.04.15

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-Е-40/31.Продължава

Последно променен на Четвъртък, 02 Април 2015 07:15
 

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда 20.03.15/2

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-Т-24/19.Продължава

Последно променен на Петък, 20 Март 2015 14:04
 

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда 20.03.15/1

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-Б-25/19.Продължава

Последно променен на Петък, 20 Март 2015 14:04
 

За вас работодатели

Агенция по заетостта
Дирекция „Бюро по труда"-гр.Созопол


Уведомява работодателите,че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона заПродължава

Последно променен на Понеделник, 16 Март 2015 06:09
 

Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 94-00-1447/22.04.2015г.

Община Приморско, Дирекция "УТАС" на основание чл.61, ал.1 от АПК във връзка с чл.140, ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, че от главния архитект на Община Приморско е издадена виза с изх.№28/24.03.2015г. за проектиране на две вилни сгради в ПИ с идентификатор Продължава

Последно променен на Сряда, 22 Април 2015 10:39
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е-Община Приморско, Дирекция “УТАС”

Община Приморско, Дирекция "УТАС" на основание чл.61, ал.1 от АПК във връзка с чл.140, ал.3 от ЗУТ, съобщава на Чавдар Тодоров Вълчев /заинтересовано лице/ на основание чл.131 от ЗУТ, че от Главния архитект на Община Приморско е издадена виза с изх.№ 38/06.04.2015г. за проектиране на пристПродължава

Последно променен на Сряда, 22 Април 2015 07:32
 

парцеларен план за изграждане на „Уличен водопровод от съществуващата водомерна шахта при водоем

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че в „Държавен вестник" брой 27 от 14.04.2015г. е обнародвано обявление на Община Приморско за изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на „Уличен водопровод от съществуващата водоПродължава

Последно променен на Четвъртък, 16 Април 2015 10:50
 

Парцеларен план на Битова канализация на с. Веселие (1)

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че в „Държавен вестник" брой 27 от 14.04.2015г. е обнародвано обявление на Община Приморско за изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план на Битова канализация на с. Веселие, Община Приморско, попадПродължава

Последно променен на Четвъртък, 16 Април 2015 10:49
 

Парцеларен план на Битова канализация на с. Веселие

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че в „Държавен вестник" брой 27 от 14.04.2015г. е обнародвано обявление на Община Приморско за изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план на Битова канализация на с. Веселие, Община Приморско, попадПродължава

Последно променен на Четвъртък, 16 Април 2015 10:33
 

Одобрен ПУП/ПР/ за част от местностите „Ченгер” и „Беглик таш” .

 

ДО
ТОДОР ПРОДАНОВ КОНДАКОВ
ГР.ПРИМОРСКО УЛ."ЛИЛИЯ" 16

КЕРКА СТОЯНОВА КИСЬОВА
ГР.ПРИМОРСКО УЛ."ШИПКА" 4

ПРОДАН СТОЯНОВ ПРОДАНОВ
ГР.ВАРНА Ж.К."МЛАДОСТ" 101, ВХ.4, ЕТ.1, АП.2

ДЕНКА СТОПродължава

Последно променен на Вторник, 14 Април 2015 07:02
 

ПУП/ПР/ за част от местностите „Ченгер” и „Беглик таш”

 

ДО
ЕЛЕНА ТОДОРОВА ГАНГАРОВА
ГР.ПРИМОРСКО УЛ."ЧЕРНО МОРЕ" 26

ЕМИЛ ТОДОРОВ ГАНГАРОВ
ГР.БУРГАС Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК" БЛ.116 ВХ.2 ЕТ.6 АП.33

ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА НИКОВА
ГР.ПРИМОРСКО УЛ."ГЕОРПродължава

Последно променен на Вторник, 14 Април 2015 07:00
 

От днес стартира подаването на заявления на кандидат – потребителите и кандидатите за лични асистенти по Проект „Нови възможности за грижа”

Агенцията за социално подпомагане като конкретен бенифициент на Проект „Нови възможности за грижа" сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за директно предоставяне „Нови алтернативи" с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешПродължава

Последно променен на Петък, 27 Март 2015 09:09
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 68 – Г – 13/26.03.2015г.

Община Приморско, Дирекция "УТАС" на основание чл.61, ал.1 от АПК във връзка с чл.140, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, че от главния архитект на Община Приморско е издадена виза с изх.№30/26.03.2015г. за проектиране на басейн в УПИ І в кв.16 по регулационния Продължава

Последно променен на Четвъртък, 26 Март 2015 11:20
 

Безплатен транспорт до животновъдната зона

Община Приморско пуска от 26.03.2015 г. безплатен транспорт за животновъдите в Приморско. Микробусът ще превозва пътниците на 2 км. от Приморско до "Асфалтова база", където се намира животновъдната и индустриалната зона на града.

Морската община е подготвила маршрутно разПродължава

Последно променен на Сряда, 25 Март 2015 14:01
 

График за обслужване на търсещите работа лица от населените места с разкрито изнесено работно място за 2015 година

Населено място                      дата на посещение                                час на обслужване

 

Гр.Приморско    &nbsПродължава

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 07:51
 

Април 2015 Май 2015
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Банер

Времето в Приморско