Легализация и преводи

baner legalizaciq2

Последни снимки в галерия

radioburgas_192_170.png

Банер
Банер

"Независим живот"

Zname EU and ESF

Приморско ONLINE

campreview

Последни обяви

Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ № 68-Н-36/22.07.2016г.

Община Приморско, Дирекция "УТ" на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че с Заповед №655/ 22.07.2016г. на Кмета на Община Приморско е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ XIII кв.14 в обхват на ПИ 58356.506.78, ПИ 58356.506.89, ПИ 58356.506.76 и ПИ 58356.506.42 по КК на гр.Приморско, по сиПродължава

Последно променен на Петък, 22 Юли 2016 12:53
 

Обява 20.07.2016г.

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лиПродължава

Последно променен на Сряда, 20 Юли 2016 13:09
 

Обява 19.07.16

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр.3/2006г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2011) г, д-р Димитър ГермаПродължава

Последно променен на Вторник, 19 Юли 2016 08:49
 

О Б Я В Л Е Н И Е № 95-00-756/ 18.07.2016г.

Община Приморско, Дирекция "УТАС" на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че Общински експертен съвет при Община Приморско с решение по т.5 от Протокол № 2/30.06.2016г., е приел проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I (ПИ 58356.506.481 по КК на гр.Приморско) в кв.36E по ППродължава

Последно променен на Вторник, 19 Юли 2016 07:50
 

Обява 19.07.2016г. /3

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска админисПродължава

Последно променен на Вторник, 19 Юли 2016 07:36
 

Обява 19.07.2016г. /2

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска админисПродължава

Последно променен на Вторник, 19 Юли 2016 07:19
 

Обява 19.07.2016г.

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска админисПродължава

Последно променен на Вторник, 19 Юли 2016 07:17
 

ОБЯВА 18.07.2016г.

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в ОбПродължава

Последно променен на Понеделник, 18 Юли 2016 07:19
 

ОБЯВА 15.07.2016г.

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска админисПродължава

Последно променен на Петък, 15 Юли 2016 09:56
 

ОБЯВА 14.07.2016г.

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр.3/2006г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2011) г, д-р ДимитПродължава

Последно променен на Четвъртък, 14 Юли 2016 10:29
 

ОБЯВА 13.07.2016г.

ОБЯВА

На основание чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

Община Приморско уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че в ОбщиПродължава

Последно променен на Сряда, 13 Юли 2016 08:43
 

О Б Я В Л Е Н И Е № 68-У-7/ 11.07.2016г.

Община Приморско, Дирекция "УТАС" на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че Общински експертен съвет при Община Приморско с решение по т.1 от Протокол № 2/30.06.2016г., е приел проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XI и УПИ XII, кв.29 (ПИ 58356.501.87 по КК на гр.ПриморскПродължава

Последно променен на Понеделник, 11 Юли 2016 07:26
 

ОБЯВА 07.07.2016г.

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска адПродължава

Последно променен на Петък, 08 Юли 2016 12:36
 

О Б Я В Л Е Н И Е № 95-00-713/ 07.07.2016г.

Община Приморско, Дирекция "УТ" на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че с Заповед №578/07.07.2016г. на Кмета на Община Приморско е одобрил Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 37023.10.973 по КК на гр.Китен.
Проектът се съхрПродължава

Последно променен на Петък, 08 Юли 2016 08:20
 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда 28.06.2016 г.

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-2783/24.06.2016 г. от Михаил Атанасов Гаргаджиев за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Жилищна сграда" в УПИ XIII107,108 в кв.1 с.Ново Паничарево.

лице за контакти: Михаил Атанасов Гаргаджиев
тел. 0896689866

Продължава
Последно променен на Вторник, 28 Юни 2016 11:37
 

Пръскане против комари

На 02.07 /събота/ и 03.07 /неделя/ между 05:00-07:00 ч. ше се извършва манипулация „опушване против комари" в гр. Приморско и гр. Китен!

Продължава
Последно променен на Вторник, 28 Юни 2016 11:13
 

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда 21.06.2016

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска админисПродължава

Последно променен на Вторник, 21 Юни 2016 12:54
 

О Б Я В Л Е Н И Е № 95-00-620/ 15.06.2016г.

Община Приморско, Дирекция "УТ" на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че със Заповед №492/ 14.06.2016г. на Кмета на Община Приморско, е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V (ПИ 58356.501.658 по КК на гр.Приморско), кв.59 по ПУП на гр.Приморско.
Проектът се Продължава

Последно променен на Сряда, 15 Юни 2016 11:19
 

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр.3/2006г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2011) г, д-р ДимитПродължава

Последно променен на Вторник, 14 Юни 2016 12:17
 

Обява ЕКСКУРЗОВОД

ОБЯВА

За конкурс за длъжността ЕКСКУРЗОВОД

1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА
1.Образование: средно или висше
2. Друга квалификация: предимство имат кандидати , владеещи чужд език.
3. Професионален опит: не се изисква

 Продължава

Последно променен на Понеделник, 13 Юни 2016 13:04
 

-На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-2166/20.05.2016г. от Таня Минчева Минчева-Базотева, Пламен Димитров Базотев, Георги Петков Базотев, Зафирка Петкова Базотева, и Милена ДимПродължава

Последно променен на Петък, 10 Юни 2016 11:28
 

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-Ш-7/06.06.2016г. от „Шапки Каприз" ЕООД за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Къща за гости и ограда" в поземлен имот №10731.139.62 по КККР, на с. Веселие, местност „Край село", Община Приморско .

лице за контакти: Ивелина Николова Иванова
тел. 0899444481

Продължава
Последно променен на Петък, 10 Юни 2016 11:26
 

Комисията за защита от дискриминация

На 09.06.2016г. /четвъртък/ в сградата на Община Приморско от 10:30 ч. до 12.00 ч. представител от Комисията за защита от дискриминация ще бъде на разположение на заинтересуваните лица.

ОБЩИНА ПРИМОРСКО

Продължава
Последно променен на Петък, 03 Юни 2016 13:48
 

О Б Я В Л Е Н И Е № 95-00-577/ 31.05.2016г.

Община Приморско, Дирекция "УТ" на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че с Заповед №405/ 31.05.2016г. на Кмета на Община Приморско, е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ VІII (ПИ 58356.503.357) и УПИ IV (ПИ 58356.503.356) в кв.39Ж по ПУП на гр.Приморско.
Проектът се съхранява в Дирекция "УПродължава

Последно променен на Вторник, 31 Май 2016 14:53
 

Обучение по проект ”Независим живот в Община Приморско”

Обява
за провеждане на въвеждащо обучение по проект"Независим живот в Община Приморско"

Община Приморско е бенефициент по проект „Независим живот в Община Приморско" - регистрационен номер BG05M9OP001-2.002-0143-C001, финансираПродължава

Последно променен на Сряда, 25 Май 2016 13:00
 

Стартира процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти по проект "Нови възможности за грижа" Оценете

Във връзка с писмо № BG05-324/21.01.2016 год. на госпожа Румяна Георгиева главен директор на ГДСП и ръководител на проект "Нови възможности за грижа", относно изпълнение на договор № BG05M90P001-2.002-0143-C001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.201Продължава

Последно променен на Сряда, 10 Февруари 2016 11:14
 

Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община Приморско, Дирекция "УТАС" съобщава на заинтересованите, че със Заповед №643/ 21.07.2016г., Кметa на Община Приморско, е допуснал процедура за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-487, кв.39Б с идентификатор 58356.503.382 по КК на гр.Приморско.

ОТ ОБЩИНАТА:

Продължава
Последно променен на Петък, 22 Юли 2016 06:07
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община Приморско, Дирекция "УТАС" съобщава на заинтересованите, че със Заповед №558a/30.06.2016г., Кметa на Община Приморско е допуснал процедура за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ, засягащ УПИ I, кв.36E с идентификатор 58356.506.481 по КК на гр.Приморско.

ОТ ОБЩИНАТА :

Продължава
Последно променен на Четвъртък, 30 Юни 2016 09:44
 

АПЕЛ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СОФИЯ

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БУРГАС

С тревога съобщаваме, че на териториПродължава

Последно променен на Четвъртък, 14 Юли 2016 11:12
 

ТЕЛЕФОН НА РЕПАТРИРАЩ АВТОМОБИЛ ТИП "ПАЯК"

Репатрак - тел. 0887 475 050

Наказателен паркинг гр. Приморско - тел. 0884 602 090

Наказателен паркинг гр. Китен - 0887 920 090

Продължава
Последно променен на Вторник, 12 Юли 2016 12:59
 

ЗАПОВЕД № 553/30.06.2016г.

ЗАПОВЕД
№ 553/30.06.2016г.


На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 168, във връзка с чд. 98 и чл. 171, т. 5 от Закона за движение по пътищата, и чл. 67 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на териториятПродължава

Последно променен на Вторник, 05 Юли 2016 12:28
 

ЗАПОВЕД № 560 /30.06.2016 г.

ЗАПОВЕД

№ 560 /30.06.2016 г.

На основание чл.44, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА и с оглед опазване на обществения ред и сигурността на гражданите, както и осигуряване на безопасността и специализирата закрила на деца на обществени мПродължава

Последно променен на Петък, 01 Юли 2016 13:47
 

Дирекция “Социално подпомагане”

Дирекция "Социално подпомагане" – Созопол уведомява гражданите , че от 01.07.2016 г. приема заявления-декларации за целева помощ за отопление на основание Наредба №РД 07-5 от 16.05.2008г. за отоплителен сезон 2016/2017 г. като крайния срок за подаването им е 31.10.2016г.
ЗПродължава

Последно променен на Петък, 01 Юли 2016 07:32
 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА МОЛБИ- ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ПО РЕДА НА НАРЕДБА №РД/07-05 ОТ 16.05.2008 Г.

1. Лични карти на всички членове на семейството , навършили 14 г. възраст и на съжителстващите лица /за справка/;
2.Съдебно решение за развод и присъдена издръжка /копие/;
3.Експерно решение на ТЕЛК /копие/, ЛКК или медицинско удостоверение ;
4.Документи за брутни доходи Продължава

Последно променен на Петък, 01 Юли 2016 07:31
 

НА ВИНИМАНИЕТО НА ФЕРМЕРИТЕ

Относно: Предприемане на мерки за предпазване от заразяване и разпространение от страна на фермерите на болестта „Заразен нодуларен дерматит".

Собствениците на животновъдните обекти за едри и дребни преживни животни трябва да увеличат мерките за биосигурПродължава

Последно променен на Четвъртък, 30 Юни 2016 06:12
 

Съобщение по чл.32, ал.4 от ДОПК

публикувано в сряда, 29.06.2016г.
валидно до 13.07.2016г., 17:00 часа

До:

1. ЙОРДАН СТОЯНОВ ИВАНОВ
за връчване на Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК №0085/19.01.2016г.

2. КАТЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
за връчване на Покана за доброволно изпълнение на осПродължава

Последно променен на Вторник, 28 Юни 2016 16:48
 

СЪОБЩЕНИЕ "Конкорд-2003" ООД

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Приморско, Дирекция „УТАС" на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ уведомява "Конкорд-2003" ООД, че е издадено Разрешение за строеж № ПР-34/20.05.2016г. на Главния архитект на Община Приморско за обект: „Външно еПродължава

Последно променен на Понеделник, 27 Юни 2016 10:53
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ 23.06.2016

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ


Община Приморско, Дирекция "УТ" съобщава на заинтересованите, че със Заповед №529/ 22.06.2016г., Кметa на Община Приморско е допуснал процедура за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ, засягащ УПИ VIII-141, кв.20 по ПУП на с.Ясна Поляна

 

ОТ ОБЩИНАТА

Продължава
Последно променен на Четвъртък, 23 Юни 2016 12:34
 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ- ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ЕДНОКРАТНИ ПОМОЩИ ЗА УЧЕНИЦИ – ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ- ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ЕДНОКРАТНИ ПОМОЩИ ЗА УЧЕНИЦИ – ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 Г.:

 

1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, прПродължава

Последно променен на Понеделник, 20 Юни 2016 13:32
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е "Социално подпомагане"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Дирекция "Социално подпомагане"- гр. Созопол уведомява гражданите, че от 17 юни 2016 г. до 15.10.2016 г. приема заявления- декларации за еднократна помощ за ученици записани за първи път в първи клас през учебната 2016/ 2017 г.

 

За повече информация се обърнете към социалния работник по район или на тел: 0550/2-24-19 за община Созопол и 0550/3-27-51 за община Приморско.

Продължава
Последно променен на Понеделник, 20 Юни 2016 13:32
 

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ"

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ
Главна дирекция "Гранична полиция" се обръща към всички, които искат да съдействат в рамките на закона:
При Продължава

Последно променен на Петък, 22 Април 2016 12:34
 

Телефонен номер на СГКК /кадастър/

Уважаеми съграждани,

Изнесеният офис на СГКК /кадастър/ в сградата на Общината, който обслужва клиенти всеки понеделник, сряда и петък от 8.00 ч. до 12.00 ч. вече разполага с телефон за връзка. Всеки, който желае може да се свърже със служител в работно вреПродължава

Последно променен на Понеделник, 16 Ноември 2015 09:49
 

Юли 2016 Август 2016
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Facebook Приморско

facebook-logo-2

Банер

Времето в Приморско