Последни снимки в галерия

radioburgas_192_170.png

Банер
Банер

Последни обяви

Обяви

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда.

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№25-00-41/12.02.2015г. от „ЕВН България ЕР" ЕАД, КЕЦ Приморско за наличие инвестиционно намерение за изграждане на „Външно ел. захранване на „СПродължава

Последно променен на Петък, 13 Февруари 2015 09:50
 

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда.

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-З-1/16.01.2015 г. от „Зодиак – РХ" ЕООД за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Семеен хотел, състоящ се от сграда А и сградПродължава

Последно променен на Понеделник, 26 Януари 2015 09:45
 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-П-15/23.01.2015 г. от ЕТ „Прима Вера – Стоян Михов" за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Вътрешно преустройство на семеен хотел със ЗОХ в апартаментен хотел с игрална зала, магазини за промишлени стоки и нощен бар" в УПИ VI463 в кв.21 с идентификатор №58356.506.384 по КК на гр.Приморско.

лице за контакти: Стоян Михов 0887008864

Продължава
Последно променен на Събота, 24 Януари 2015 08:09
 

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-21/06.01.2015 г. от Василка Иванова Манолова за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Жилищна сграда с обществено обслужване на партерно ниво" в УПИ XXIII178 в кв.14 по плана на гр.Приморско

лице за контакти: Василка Иванова Манолова 0887722633

Продължава
Последно променен на Петък, 09 Януари 2015 09:04
 

ОБЯВА

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№Продължава

Последно променен на Понеделник, 05 Януари 2015 10:35
 

Съобщения

с. Веселие, м.”Чифтелията” - довеждащ водопровод за захранване на вилни сгради

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че в „Държавен вестник" брой 13 от 17.02.2015г. е обнародвано обявление на Община Приморско за изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за част от ПИ №10731.26.29 по КК на с. Веселие, м."Чифтелията" с цел Продължава

Последно променен на Вторник, 17 Февруари 2015 12:40
 

с. Веселие, м.”Чифтелията” - кабелна линия 20kV

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че в „Държавен вестник" брой 13 от 17.02.2015г. е обнародвано обявление на Община Приморско за изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за ПИ №10731.23.28, ПИ №10731.23.32, ПИ №10731.26.25 и част от ПИ №10731.26.29 по Продължава

Последно променен на Вторник, 17 Февруари 2015 12:37
 

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано в сряда, 11.02.2015г.
валидно до 25.02.2015г., 17:00 часа

До:

1. МИЛКА ХРИСТЕМОВА ГЕОРГИЕВА
за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация №0219/12.11.2014г.

2. КРАСИМИРА ЕМИЛОВА ИВАНОВА
за връчване на Акт за установяване на задължение по деклаПродължава

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 13:41
 

График за обслужване на търсещите работа лица от населените места с разкрито изнесено работно място за 2015 година

Населено място                      дата на посещение                                час на обслужване

 

Гр.Приморско    &nbsПродължава

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 07:51
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 95 – 00 -106/06.02.2015г.

Община Приморско, Дирекция "УТАС" на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ съобщава, че с Решение №612/18.12.2014г. на Общински съвет – гр.Приморско, обнародвано в Държавен вестник бр.10 от 06.02.2015г., е одобрен Подробен устройствен план /План за улична регулация/ с цел изграждане на събирателнаПродължава

Последно променен на Петък, 06 Февруари 2015 10:02
 

В община Приморско започна плащането на дължимите данъци за 2015 година

Размерът на местните данъци и такса смет за 2015 г. е същият като през 2014 г.

 

Община Приморско уведомява гражданите, че от 05.02.2015 г. стартира кампанията по заплащане на дължимитПродължава

Последно променен на Четвъртък, 05 Февруари 2015 08:14
 

Важно съобщение!!!

Уважаеми хотелиери,

Дирекция „Местни данъци и такси" при Община Приморско Ви уведомява, че следва да подадете Декларация по чл.61р, ал.5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък за 2014 година – до 30 януари 2015 год. за извършваната от Вас дейност.

Задължение за подаване на декларацията имат всички лица, които предлагат нощувки по смисъла на Закона за туризма на територията на община Приморско.

Продължава
Последно променен на Понеделник, 26 Януари 2015 14:00
 

Съобщение До „МИКРА 92” ЕООД МИХАИЛ КРЪСТЕВ МИХАЙЛОВ

Изх.№.68- М-147
Приморско 05.11.2014 г.

До
„МИКРА 92" ЕООД
МИХАИЛ КРЪСТЕВ МИХАЙЛОВ
ГР.ПРИМОРСКО
УЛ. „РЕЗВАЯ" №1

Уважаеми господин Михайлов,

На 02.07.2013г. е сключено Споразумение №167/09.07.2013г. между Вас и Община ПриПродължава

Последно променен на Вторник, 20 Януари 2015 09:36
 

СЪОБЩЕНИЕ № 94-00-4574/15.12.2014г

Община Приморско, Дирекция „УТАС" на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.210 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че по повод постъпило заявление вх.№94-00-4324/09.10.2012г. по административно производство по издаване на заповед по чл.16, ал.5 от ЗУТ с Протокол №25/10.11.2014г., КПродължава

Последно променен на Понеделник, 19 Януари 2015 12:46
 

СЪОБЩЕНИЕ №94-00-4591/16.12.2014г.

Община Приморско, Дирекция „УТАС" на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.210 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че по повод постъпило заявление вх.№94-00-4916/04.12.2012г. по административно производство по издаване на заповед по чл.16, ал.5 от ЗУТ с Протокол №27/24.11.2014г., КПродължава

Последно променен на Понеделник, 19 Януари 2015 12:41
 

СЪОБЩЕНИЕ № 94-00-4579/15.12.2014г.

Община Приморско, Дирекция „УТАС" на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.210 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че по повод постъпили заявлениe вх.№94-00-3869/04.09.2012г. по административно производство по издаване на заповед по чл.16, ал.5 от ЗУТ с Протокол №20/19.09.2014г., КПродължава

Последно променен на Понеделник, 19 Януари 2015 12:41
 

СЪОБЩЕНИЕ № 94-00-4580/15.12.2014г.

Община Приморско, Дирекция „УТАС" на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.210 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че по повод постъпило заявление вх.№94-00-3777/29.08.2012г. по административно производство по издаване на заповед по чл.16, ал.5 от ЗУТ с Протокол №19/19.09.2014г., КПродължава

Последно променен на Понеделник, 19 Януари 2015 12:40
 

СЪОБЩЕНИЕ №94-00-874/04.03.2014г.

Община Приморско, Дирекция „УТАС" на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.210 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че по повод постъпило заявление вх.№94-00-4389/12.10.2012г. по административно производство по издаване на заповед по чл.16, ал.5 от ЗУТ с Протокол №7/26.02.2014г., КПродължава

Последно променен на Понеделник, 19 Януари 2015 12:39
 

Март 2015 Април 2015
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Банер

Времето в Приморско