Последни снимки в галерия

radioburgas_192_170.png

Банер
Банер

Последни обяви

Обяви

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда 20.03.15/2

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-Т-24/19.Продължава

Последно променен на Петък, 20 Март 2015 14:04
 

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда 20.03.15/1

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-Б-25/19.Продължава

Последно променен на Петък, 20 Март 2015 14:04
 

За вас работодатели

Агенция по заетостта
Дирекция „Бюро по труда"-гр.Созопол


Уведомява работодателите,че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона заПродължава

Последно променен на Понеделник, 16 Март 2015 06:09
 

ОБЯВЛЕНИЕ за прекратяване на съсобственост

Изх.№ 94-00-809/ 11.03.2015 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 40, ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с постъпило в общинска администрация – гр.Приморско заявление за прекратяване на съсобственост с вх.№94-00-6Продължава

Последно променен на Сряда, 11 Март 2015 11:43
 

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-727/05.03.2015г. от Мара Сидерова – пълномощник на Кирил Димитров Кирилов за наличие на инвестиционно намерение за изграждане на „УличеПродължава

Последно променен на Петък, 20 Март 2015 14:04
 

Съобщения

От днес стартира подаването на заявления на кандидат – потребителите и кандидатите за лични асистенти по Проект „Нови възможности за грижа”

Агенцията за социално подпомагане като конкретен бенифициент на Проект „Нови възможности за грижа" сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за директно предоставяне „Нови алтернативи" с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешПродължава

Последно променен на Петък, 27 Март 2015 09:09
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 68 – Г – 13/26.03.2015г.

Община Приморско, Дирекция "УТАС" на основание чл.61, ал.1 от АПК във връзка с чл.140, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, че от главния архитект на Община Приморско е издадена виза с изх.№30/26.03.2015г. за проектиране на басейн в УПИ І в кв.16 по регулационния Продължава

Последно променен на Четвъртък, 26 Март 2015 11:20
 

Безплатен транспорт до животновъдната зона

Община Приморско пуска от 26.03.2015 г. безплатен транспорт за животновъдите в Приморско. Микробусът ще превозва пътниците на 2 км. от Приморско до "Асфалтова база", където се намира животновъдната и индустриалната зона на града.

Морската община е подготвила маршрутно разПродължава

Последно променен на Сряда, 25 Март 2015 14:01
 

Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

 

Община Приморско, уведомява своите граждани, че на 12 март 2015г. /четвъртък/ от 10:00 до 12:00 часа в стая №205 в сградата на общинска администрация Приморско, ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защитПродължава

Последно променен на Вторник, 10 Март 2015 12:23
 

с. Веселие, м.”Чифтелията” - довеждащ водопровод за захранване на вилни сгради

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че в „Държавен вестник" брой 13 от 17.02.2015г. е обнародвано обявление на Община Приморско за изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за част от ПИ №10731.26.29 по КК на с. Веселие, м."Чифтелията" с цел Продължава

Последно променен на Вторник, 17 Февруари 2015 12:40
 

с. Веселие, м.”Чифтелията” - кабелна линия 20kV

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че в „Държавен вестник" брой 13 от 17.02.2015г. е обнародвано обявление на Община Приморско за изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за ПИ №10731.23.28, ПИ №10731.23.32, ПИ №10731.26.25 и част от ПИ №10731.26.29 по Продължава

Последно променен на Вторник, 17 Февруари 2015 12:37
 

График за обслужване на търсещите работа лица от населените места с разкрито изнесено работно място за 2015 година

Населено място                      дата на посещение                                час на обслужване

 

Гр.Приморско    &nbsПродължава

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 07:51
 

В община Приморско започна плащането на дължимите данъци за 2015 година

Размерът на местните данъци и такса смет за 2015 г. е същият като през 2014 г.

 

Община Приморско уведомява гражданите, че от 05.02.2015 г. стартира кампанията по заплащане на дължимитПродължава

Последно променен на Четвъртък, 05 Февруари 2015 08:14
 

Март 2015 Април 2015
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Банер

Времето в Приморско