Последни снимки в галерия

radioburgas_192_170.png

Банер
Банер

Приморско ONLINE

campreview

Последни обяви

Обяви

Конкурс за длъжността СПЕЦИАЛИСТ КРВП в отдел УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, АРХИТЕКТУРА И КАДАСТЪР в СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА
- образование – средно специално, висше
- професионална област – строителство, архитектура и геодезия
- професионален опит: 3 год.
- умение за работа с информационни технологии и други технически средства.

2. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТАПродължава

Последно променен на Четвъртък, 19 Ноември 2015 08:15
 

Конкурс за длъжността СПЕЦИАЛИСТ КОНТРОЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО в отдел СТРОИТЕЛСТВО в СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА
- образование – средно специално, висше
- професионална област – строителство, архитектура и геодезия
- професионален опит: не се изисква.
- умение за работа с информационни технологии и други технически средства.

2. ОПИСАНИЕ НА ДЛПродължава

Последно променен на Четвъртък, 19 Ноември 2015 06:14
 

Обява на основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда\2

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр.3/2006г., доп. - Продължава

Последно променен на Сряда, 18 Ноември 2015 13:48
 

Обява на основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр.3/2006г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2011) г, д-р Димитър ГермаПродължава

Последно променен на Сряда, 18 Ноември 2015 13:27
 

О Б Я В Л Е Н И Е № 68-Е-118/25.09.2015г.

На вниманието
на собствениците
на поземлени имоти
с идентификатор №10731.109.15
с идентификатор №10731.109.16
по КК на с. Веселие

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 68-Е-118/25.09.2015г.

 

Община ПримоПродължава

Последно променен на Четвъртък, 29 Октомври 2015 11:33
 

О Б Я В Л Е Н И Е № 68-Е-118/25.09.2015г.

На вниманието
на собствениците
на поземлен имот
с идентификатор №10731.24.62
по КК на с. Веселие

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 68-Е-118/25.09.2015г.

Община Приморско, Дирекция "УТ" на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ , съобщава на заиПродължава

Последно променен на Вторник, 03 Ноември 2015 12:00
 

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-4113/08.10.2015г. от Иван Янакиев Зелеников за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Надстройка и преустройство на жилищна сграда" в УПИ ІХ86 в кв.4 по плана на гр.Приморско, община Приморско с идентификатор 58356.501.544 по КК на гр.Приморско.

лице за контакти: Иван Янакиев Зелеников
тел. 0878/811 297

Продължава
Последно променен на Понеделник, 19 Октомври 2015 10:58
 

Съобщения

.Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано в четвъртък, 26.11.2015г.
валидно до 10.12.2015г., 17:00 часа

До:

1. СТОЯН КУРТЕВ АСЕНОВ
за връчване на Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК №0932/21.10.2015г.

2. „БОНИСТА" ООД
за връчване на Покана за доброволно изпълнение на основаниПродължава

Последно променен на Сряда, 25 Ноември 2015 13:06
 

Телефонен номер на СГКК /кадастър/

Уважаеми съграждани,

Изнесеният офис на СГКК /кадастър/ в сградата на Общината, който обслужва клиенти всеки понеделник, сряда и петък от 8.00 ч. до 12.00 ч. вече разполага с телефон за връзка. Всеки, който желае може да се свърже със служител в работно вреПродължава

Последно променен на Понеделник, 16 Ноември 2015 09:49
 

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано в сряда, 11.11.2015г.
валидно до 25.11.2015г., 17:00 часа

 

До:

1. МАРИАН СТОЯНОВ ДУКОВ
за връчване на Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК №0662/01.09.2015г.

2. ТАНЮ АЛЕКСАНДРОПродължава

Последно променен на Вторник, 10 Ноември 2015 11:32
 

Безплатен транспорт до животновъдната зона

Община Приморско пуска от 26.03.2015 г. безплатен транспорт за животновъдите в Приморско. Микробусът ще превозва пътниците на 2 км. от Приморско до "Асфалтова база", където се намира животновъдната и индустриалната зона на града.

Морската община е подготвила маршрутно разПродължава

Последно променен на Сряда, 25 Март 2015 14:01
 

График за обслужване на търсещите работа лица от населените места с разкрито изнесено работно място за 2015 година

Населено място                      дата на посещение                                час на обслужване

 

Гр.Приморско    &nbsПродължава

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 07:51
 

Ноември 2015 Декември 2015
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Банер

Времето в Приморско