Легализация и преводи

baner legalizaciq2

Последни снимки в галерия

radioburgas_192_170.png

Банер
Банер

"Независим живот"

Zname EU and ESF

Приморско ONLINE

campreview

Последни обяви

Обяви

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда 28.06.2016 г.

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-2783/24.06.2016 г. от Михаил Атанасов Гаргаджиев за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Жилищна сграда" в УПИ XIII107,108 в кв.1 с.Ново Паничарево.

лице за контакти: Михаил Атанасов Гаргаджиев
тел. 0896689866

Продължава
Последно променен на Вторник, 28 Юни 2016 11:37
 

Пръскане против комари

На 02.07 /събота/ и 03.07 /неделя/ между 05:00-07:00 ч. ше се извършва манипулация „опушване против комари" в гр. Приморско и гр. Китен!

Продължава
Последно променен на Вторник, 28 Юни 2016 11:13
 

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда 21.06.2016

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска админисПродължава

Последно променен на Вторник, 21 Юни 2016 12:54
 

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда 17.06.2016 /2

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-Д-59/15.06.2016 г. от „Дикобраз"ООД за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Допълващо застрояване-лятна кухня" в ПИ №17044 м.Бостанлъка, землище с.Ясна Поляна.

 

лице за контакти: арх.Тодор Дафов
тел. 0887603122

Продължава
Последно променен на Петък, 17 Юни 2016 11:54
 

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда 17.06.2016

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска админисПродължава

Последно променен на Петък, 17 Юни 2016 11:53
 

О Б Я В Л Е Н И Е № 95-00-620/ 15.06.2016г.

Община Приморско, Дирекция "УТ" на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че със Заповед №492/ 14.06.2016г. на Кмета на Община Приморско, е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V (ПИ 58356.501.658 по КК на гр.Приморско), кв.59 по ПУП на гр.Приморско.
Проектът се Продължава

Последно променен на Сряда, 15 Юни 2016 11:19
 

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр.3/2006г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2011) г, д-р ДимитПродължава

Последно променен на Вторник, 14 Юни 2016 12:17
 

Обява ЕКСКУРЗОВОД

ОБЯВА

За конкурс за длъжността ЕКСКУРЗОВОД

1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА
1.Образование: средно или висше
2. Друга квалификация: предимство имат кандидати , владеещи чужд език.
3. Професионален опит: не се изисква

 Продължава

Последно променен на Понеделник, 13 Юни 2016 13:04
 

-На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-2166/20.05.2016г. от Таня Минчева Минчева-Базотева, Пламен Димитров Базотев, Георги Петков Базотев, Зафирка Петкова Базотева, и Милена ДимПродължава

Последно променен на Петък, 10 Юни 2016 11:28
 

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-Ш-7/06.06.2016г. от „Шапки Каприз" ЕООД за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Къща за гости и ограда" в поземлен имот №10731.139.62 по КККР, на с. Веселие, местност „Край село", Община Приморско .

лице за контакти: Ивелина Николова Иванова
тел. 0899444481

Продължава
Последно променен на Петък, 10 Юни 2016 11:26
 

Комисията за защита от дискриминация

На 09.06.2016г. /четвъртък/ в сградата на Община Приморско от 10:30 ч. до 12.00 ч. представител от Комисията за защита от дискриминация ще бъде на разположение на заинтересуваните лица.

ОБЩИНА ПРИМОРСКО

Продължава
Последно променен на Петък, 03 Юни 2016 13:48
 

О Б Я В Л Е Н И Е № 95-00-577/ 31.05.2016г.

Община Приморско, Дирекция "УТ" на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че с Заповед №405/ 31.05.2016г. на Кмета на Община Приморско, е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ VІII (ПИ 58356.503.357) и УПИ IV (ПИ 58356.503.356) в кв.39Ж по ПУП на гр.Приморско.
Проектът се съхранява в Дирекция "УПродължава

Последно променен на Вторник, 31 Май 2016 14:53
 

Обучение по проект ”Независим живот в Община Приморско”

Обява
за провеждане на въвеждащо обучение по проект"Независим живот в Община Приморско"

Община Приморско е бенефициент по проект „Независим живот в Община Приморско" - регистрационен номер BG05M9OP001-2.002-0143-C001, финансираПродължава

Последно променен на Сряда, 25 Май 2016 13:00
 

Стартира процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти по проект "Нови възможности за грижа" Оценете

Във връзка с писмо № BG05-324/21.01.2016 год. на госпожа Румяна Георгиева главен директор на ГДСП и ръководител на проект "Нови възможности за грижа", относно изпълнение на договор № BG05M90P001-2.002-0143-C001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.201Продължава

Последно променен на Сряда, 10 Февруари 2016 11:14
 

Съобщения

НА ВИНИМАНИЕТО НА ФЕРМЕРИТЕ

Относно: Предприемане на мерки за предпазване от заразяване и разпространение от страна на фермерите на болестта „Заразен нодуларен дерматит".

Собствениците на животновъдните обекти за едри и дребни преживни животни трябва да увеличат мерките за биосигурПродължава

Последно променен на Четвъртък, 30 Юни 2016 06:12
 

Съобщение по чл.32, ал.4 от ДОПК

публикувано в сряда, 29.06.2016г.
валидно до 13.07.2016г., 17:00 часа

До:

1. ЙОРДАН СТОЯНОВ ИВАНОВ
за връчване на Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК №0085/19.01.2016г.

2. КАТЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
за връчване на Покана за доброволно изпълнение на осПродължава

Последно променен на Вторник, 28 Юни 2016 16:48
 

СЪОБЩЕНИЕ "Конкорд-2003" ООД

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Приморско, Дирекция „УТАС" на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ уведомява "Конкорд-2003" ООД, че е издадено Разрешение за строеж № ПР-34/20.05.2016г. на Главния архитект на Община Приморско за обект: „Външно еПродължава

Последно променен на Понеделник, 27 Юни 2016 10:53
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ 23.06.2016

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ


Община Приморско, Дирекция "УТ" съобщава на заинтересованите, че със Заповед №529/ 22.06.2016г., Кметa на Община Приморско е допуснал процедура за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ, засягащ УПИ VIII-141, кв.20 по ПУП на с.Ясна Поляна

 

ОТ ОБЩИНАТА

Продължава
Последно променен на Четвъртък, 23 Юни 2016 12:34
 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ- ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ЕДНОКРАТНИ ПОМОЩИ ЗА УЧЕНИЦИ – ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ- ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ЕДНОКРАТНИ ПОМОЩИ ЗА УЧЕНИЦИ – ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 Г.:

 

1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, прПродължава

Последно променен на Понеделник, 20 Юни 2016 13:32
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е "Социално подпомагане"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Дирекция "Социално подпомагане"- гр. Созопол уведомява гражданите, че от 17 юни 2016 г. до 15.10.2016 г. приема заявления- декларации за еднократна помощ за ученици записани за първи път в първи клас през учебната 2016/ 2017 г.

 

За повече информация се обърнете към социалния работник по район или на тел: 0550/2-24-19 за община Созопол и 0550/3-27-51 за община Приморско.

Продължава
Последно променен на Понеделник, 20 Юни 2016 13:32
 

СЪОБЩЕНИЕ 68-Е-56/ 16.06.2016г.

Община Приморско, Дирекция "УТАС" на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, съобщава, че с Решение №110/27.04.2016г. на Общински съвет – гр.Приморско, обнародвано в Държавен вестник бр.45 от 14.06.2016г., е одобрен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за „Изграждане на пътна връзПродължава

Последно променен на Четвъртък, 16 Юни 2016 10:26
 

Съобщение Агенция по заетостта

За вас работодатели
Агенция по заетостта
Дирекция „Бюро по труда"-гр.Созопол

 

Уведомява работодателите,че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и Продължава

Последно променен на Понеделник, 13 Юни 2016 13:24
 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

Уважаеми граждани,

Съгласно чл.13 от Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Приморско, СЕ ЗАБРАНЯВА изхвърлянето на строителни, леснозапалими, експлозивни, опасни, токсични, болнични, течни, агресивни, боядисващи и други отпадъци в непПродължава

Последно променен на Петък, 10 Юни 2016 06:30
 

До всички земеделски стопани

По молба на "Електроенергиен системен оператор" ЕАД, Община Приморско публикува следното предупреждение:
Започва лятно-есенната кампания по прибиране на реколтата. През землищата на Община Приморско преминават електропроводи "Високо напрежение", собственост на МрежПродължава

Последно променен на Сряда, 01 Юни 2016 08:06
 

Честване на 2 юни - Денят на Ботев и загиналите за свободата на България

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ"

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ
Главна дирекция "Гранична полиция" се обръща към всички, които искат да съдействат в рамките на закона:
При Продължава

Последно променен на Петък, 22 Април 2016 12:34
 

Телефонен номер на СГКК /кадастър/

Уважаеми съграждани,

Изнесеният офис на СГКК /кадастър/ в сградата на Общината, който обслужва клиенти всеки понеделник, сряда и петък от 8.00 ч. до 12.00 ч. вече разполага с телефон за връзка. Всеки, който желае може да се свърже със служител в работно вреПродължава

Последно променен на Понеделник, 16 Ноември 2015 09:49
 

Юни 2016 Юли 2016
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Facebook Приморско

facebook-logo-2

Банер

Времето в Приморско