Последни снимки в галерия

radioburgas_192_170.png

Банер
Банер

Приморско ONLINE

campreview

Последни обяви

Обяви

Инвестиционно предложение от „Макстелеком” ООД

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№Продължава

Последно променен на Понеделник, 24 Август 2015 06:23
 

О Б Я В А" Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско-Китен"

О Б Я В А

 

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)


ВъзложиПродължава

Последно променен на Сряда, 12 Август 2015 15:47
 

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда 17.08.2015

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска адПродължава

Последно променен на Понеделник, 17 Август 2015 10:46
 

Съобщения

Профилактични ремонтни дейности на електросъоръженията на с.о. "Узунджа"

Уважаеми съграждани,
От ЕВН България съобщават, че на 09.09.2015 г./сряда/ от 9.00 до 17.00 часа електрозахранването на обектите на с.о. „Узинджа" ще бъде временно прекъснато поради извършване на профилактични ремонтни дейности по електросъоръженията.
При въпроси относно липсата на електрозахранване можете да се свържете с Центъра за връзка с клиенти на телефон 0700 1 0007 по всяко време на денонощието.
От дружеството предварително се извиняват за причиненото неудобство.

Продължава
Последно променен на Сряда, 02 Септември 2015 07:20
 

Дирекция “Социално подпомагане”- гр. Созопол уведомява

Дирекция "Социално подпомагане"- гр. Созопол уведомява гражданите, че в Държавен вестник бр. 57 от 28.07.2015 е публикуван с Указ № 142 на Президента на Република България с който е обнародван Закона за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца.
В тази връзка всПродължава

Последно променен на Понеделник, 24 Август 2015 06:07
 

Дирекция “Социално подпомагане”- гр. Созопол уведомява гражданите

Дирекция "Социално подпомагане"- гр. Созопол уведомява гражданите, че в Държавен вестник бр. 63 от 18.08.2015 е публикувано ПМС № 211 от 13.08.2015 г. за изменение и допълнение в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане/ ППЗСП/.
В тази връзка всички безработни лица, кПродължава

Последно променен на Понеделник, 24 Август 2015 06:06
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 95 – 00 -944/18.08.2015г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ 95 – 00 -944/18.08.2015г.

Община Приморско, Дирекция "УТАС" на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, съобщава, че с Решение №701/29.06.2015г. на Общински съвет – гр.Приморско, обнародвано в Държавен вестник бр.62 от 14.08.2015г., е одобрен проект за подробен устройствПродължава

Последно променен на Вторник, 18 Август 2015 10:53
 

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано в сряда, 19.08.2015г.
валидно до 02.09.2015г., 17:00 часа

До:

1. АНТОН ХРИСТОВ СТЕФАНОВ
за връчване на Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК №0454/26.06.2015г.

2. ВАСИЛ ПЕТКОВ ЯНАКИЕВ
за връчване на Покана за доброволно изпълнение на оснПродължава

Последно променен на Вторник, 18 Август 2015 10:16
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на Комисията за защита от дискриминацията

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Приморско, уведомява своите граждани, че на 19.08.2015г. /сряда/ от 10.30 – 12.00 часа в стая №205 в сградата на общинска администрация Приморско, ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за зПродължава

Последно променен на Понеделник, 17 Август 2015 11:41
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - 17.08.2015/3

СЪОБЩЕНИЕ

С настоящето Ви уведомяваме, че по повод служебно административно производство по издаване на заповед по чл.16, ал.5 от ЗУТ с Протокол №28/18.05.2015г., Комисията по чл.210, ал.1 от ЗУТ е определила пазарна оценка на 1830 кв.м. идеални части от ПИ 58Продължава

Последно променен на Понеделник, 17 Август 2015 10:32
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - 17.08.2015/2

СЪОБЩЕНИЕ

С настоящето Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление вх.№94-00-5225/17.12.201Зг. по административно производство по издаване на заповед по чл.16, ал.5 от ЗУТ с Протокол №37/01.06.2015г., Комисията по чл.210, ал.1 от ЗУТ е определила пазарна оценкПродължава

Последно променен на Понеделник, 17 Август 2015 10:32
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - 17.08.2015/1

СЪОБЩЕНИЕ


С настоящето Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление вх.№94-00-3988/13.09.2012г. по административно производство по издаване на заповед по чл.16, ал.5 от ЗУТ с Протокол №25/18.05.2015г., Комисията по чл.210, ал.1 от ЗУТ е опредеПродължава

Последно променен на Понеделник, 17 Август 2015 10:31
 

ЗАПОВЕД РД 11-277 Бургас; 05.08.2015г.

СЪОБЩЕНИЕ - Провеждане на дезинфекционни и дезинсекционни дейности

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на НАРЕДБА № 15/2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на дезинфекционни и дезинсекционни дейности ОБЩИНА ПРИМОРСКО ВИ ИНФОРМИРА, ЧЕ НА 14.08.2015г. ОТ 4.00 ДО 6.30 ЧАСА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ДЕЗИНСЕКЦИЯ СРЕЩУ ИМАГО НА КОМАРИ С ТОПЪЛ АЕРОЗОЛ НА ОБЩИНСКА ДЪРВЕСНА И ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ В ГР.ПРИМОРСКО И ГР.КИТЕН.

Продължава
Последно променен на Вторник, 11 Август 2015 07:45
 

О Б Я В Л Е Н И Е №92-00-127/10.08.2015 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е
№92-00-127/10.08.2015 г.

 

Община Приморско, Дирекция "УТАС" на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че Общински експертен съвет при Община Приморско с Протокол №4 от 12.04.2012г. е разгледал проект за ПУП/ППродължава

Последно променен на Сряда, 02 Септември 2015 11:55
 

Безплатен транспорт до животновъдната зона

Община Приморско пуска от 26.03.2015 г. безплатен транспорт за животновъдите в Приморско. Микробусът ще превозва пътниците на 2 км. от Приморско до "Асфалтова база", където се намира животновъдната и индустриалната зона на града.

Морската община е подготвила маршрутно разПродължава

Последно променен на Сряда, 25 Март 2015 14:01
 

График за обслужване на търсещите работа лица от населените места с разкрито изнесено работно място за 2015 година

Населено място                      дата на посещение                                час на обслужване

 

Гр.Приморско    &nbsПродължава

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 07:51
 

Септември 2015 Октомври 2015
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Банер

Времето в Приморско