Последни снимки в галерия

radioburgas_192_170.png

Банер
Банер

Последни обяви

Съобщения

ДО БУРГАС БИЛДИНГ КЪМПАНИ ООД

ДО

бургас билдинг къмпани оод

петко павлов николов

ул. Княз борис І, №30

ГР. БУРГАС, ОБЩИНА БУРГАС

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№68-Б-128/25.09.2014г.

Във връзка със започнало производство по реда на чл.195, ал.5 от ЗУТ за на обект предстаПродължава

Последно променен на Четвъртък, 25 Септември 2014 10:21
 

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано в сряда, 25.09.2014г.

валидно до 09.10.2014г., 17:00 часа

До:

1. НИКОЛАЙ ГЕНОВ КОКАЛОВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация №0131/24.06.2014г.

2. БИСЕР СТОЯНОВ МАВРАГАНОВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по деклараПродължава

Последно променен на Сряда, 24 Септември 2014 12:29
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община Приморско, Дирекция "УТ" съобщава на заинтересованите, че със Заповед №892/17.09.2014 год., Кметa на Община Приморско е допуснал процедура за изготвяне на проект за изменение на /ПУП-ПРЗ/ за УПИ XXXVIII и УПИ XXXVII в кв.393 по плана на СО"Узунджата" гр.Приморско.

ОТ ОБЩИНАТА :

Продължава
Последно променен на Четвъртък, 18 Септември 2014 06:41
 

ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ ОТНОСНО ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05.10.2014г.

http://primorsko.bg/jdownloads/Parlamentarni%20izbori%202014%20g./srokove.doc

Продължава
Последно променен на Вторник, 02 Септември 2014 09:04
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №68-Б-117/25.08.2014г.

ДО

Бургас Билдинг Къмпани оод

Петко Павлов Николов

ул. Княз борис І, №30

ГР. БУРГАС, ОБЩИНА БУРГАС

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№68-Б-117/25.08.2014г.

Във връзка със започнало производство по реда на чл.195, ал.5 от ЗУТ за на обект предстаПродължава

Последно променен на Понеделник, 25 Август 2014 12:50
 

ЗАПОВЕД - с цел ограничаване и ликвидиране на болестта „син език“ по преживните животни

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 133, ал. 1, т.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и във връзка с Заповед №РД11-1154/16.07.2014г на Изпълнителният директор на българската агенция по безопасност на храните и в изпълнение на решение на общинска епизоотична комисия проведПродължава

Последно променен на Четвъртък, 07 Август 2014 06:46
 

ВАЖНО! ОПАСНОСТ ОТ ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО СИН ЕЗИК ПО ГОВЕДА,ОВЦЕ И КОЗИ

От какво се причинява заболяването син език? Причинителят на синия език е вирус, който се предава на възприемчивите животни чрез кръвосмучещи мушички от род Culicoides.

Кои животни са възприемчиви към заболяването син език? Това са домашните (говеда, овце и кози) и дивите пПродължава

Последно променен на Вторник, 05 Август 2014 12:44
 

Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е №25-00-104/26.09.2014г.

Община Приморско, Дирекция "УТАС" на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ съобщава, че с Решение №424/27.11.2013г. на Общински съвет – гр.Приморско, обнародвано в Държавен вестник бр.8 от 28.01.2014 г., е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за ел. Захранване до поземлен имот №37006 Продължава

Последно променен на Петък, 26 Септември 2014 11:17
 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-В-72/08.09.2014 г. от „Виктори Ко"ЕООД за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Жилищна сграда" в УПИ I кв.39И с идентификатор Продължава

Последно променен на Четвъртък, 11 Септември 2014 06:46
 

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-3416/28.08.2014 г. от Иван Нейчев Ричев за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Жилищна сграда" в ПИ №055005 по плана на с.Писменово.

лице за контакти: Иван Нейчев Ричев тел.0895526300

Продължава
Последно променен на Понеделник, 01 Септември 2014 07:27
 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда.

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-3202/08.08.2014 г. от Яна Неделчева Николова и Христо Неделчев Неделчев за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Жилищна сграда" в УПИ VIII678 в кв.37 по плана на с.Веселие.

лице за контакти: Яна Неделчева Николова 0885840052

Продължава
Последно променен на Сряда, 20 Август 2014 07:12
 

График за обслужване на търсещите работа лица от населените места с разкрито изнесено работно място за 2014 година

С.Ново Паничарево 13.06.2014 от 10:00-12:00
Гр.Приморско 13.06.2014 от 12:30-16:00
С.Ново Паничарево 11.07.2014 от 10:00-12:00
Гр.Приморско 11,07,2014 от 12:30-16:00
С.Ново Паничарево 11,08,2014 от 10:00-12:00
Гр.Приморско 11.08.2014 от 12:30-16:00
С.Ново Паничарево 11.09.2014 от 10:00-12:00
Гр.Приморско 11.09.2014 от 12:30-16:00
С.НПродължава

Последно променен на Вторник, 20 Май 2014 05:49
 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПРИМОРСКО

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

           На основание чл.15 от Закона за общинския дълг, Общинска администрация кани местната общност за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Продължава

Последно променен на Понеделник, 17 Март 2014 07:54
 

Септември 2014 Октомври 2014
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Банер

Времето в Приморско