Последни снимки в галерия

radioburgas_192_170.png

Банер
Банер

Последни обяви

Обяви

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда.

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-З-1/16.01.2015 г. от „Зодиак – РХ" ЕООД за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Семеен хотел, състоящ се от сграда А и сградПродължава

Последно променен на Понеделник, 26 Януари 2015 09:45
 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-П-15/23.01.2015 г. от ЕТ „Прима Вера – Стоян Михов" за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Вътрешно преустройство на семеен хотел със ЗОХ в апартаментен хотел с игрална зала, магазини за промишлени стоки и нощен бар" в УПИ VI463 в кв.21 с идентификатор №58356.506.384 по КК на гр.Приморско.

лице за контакти: Стоян Михов 0887008864

Продължава
Последно променен на Събота, 24 Януари 2015 08:09
 

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-21/06.01.2015 г. от Василка Иванова Манолова за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Жилищна сграда с обществено обслужване на партерно ниво" в УПИ XXIII178 в кв.14 по плана на гр.Приморско

лице за контакти: Василка Иванова Манолова 0887722633

Продължава
Последно променен на Петък, 09 Януари 2015 09:04
 

ОБЯВА

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№Продължава

Последно променен на Понеделник, 05 Януари 2015 10:35
 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда.

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-4390/25.11.2014 г. от инж.Ирина Войнова за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Жилищна сграда с обществено обслужване на Продължава

Последно променен на Вторник, 09 Декември 2014 09:42
 

Съобщения

Важно съобщение!!!

Уважаеми хотелиери,

Дирекция „Местни данъци и такси" при Община Приморско Ви уведомява, че следва да подадете Декларация по чл.61р, ал.5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък за 2014 година – до 30 януари 2015 год. за извършваната от Вас дейност.

Задължение за подаване на декларацията имат всички лица, които предлагат нощувки по смисъла на Закона за туризма на територията на община Приморско.

Продължава
Последно променен на Понеделник, 26 Януари 2015 14:00
 

Съобщение До „МИКРА 92” ЕООД МИХАИЛ КРЪСТЕВ МИХАЙЛОВ

Изх.№.68- М-147
Приморско 05.11.2014 г.

До
„МИКРА 92" ЕООД
МИХАИЛ КРЪСТЕВ МИХАЙЛОВ
ГР.ПРИМОРСКО
УЛ. „РЕЗВАЯ" №1

Уважаеми господин Михайлов,

На 02.07.2013г. е сключено Споразумение №167/09.07.2013г. между Вас и Община ПриПродължава

Последно променен на Вторник, 20 Януари 2015 09:36
 

СЪОБЩЕНИЕ № 94-00-4574/15.12.2014г

Община Приморско, Дирекция „УТАС" на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.210 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че по повод постъпило заявление вх.№94-00-4324/09.10.2012г. по административно производство по издаване на заповед по чл.16, ал.5 от ЗУТ с Протокол №25/10.11.2014г., КПродължава

Последно променен на Понеделник, 19 Януари 2015 12:46
 

СЪОБЩЕНИЕ №94-00-4591/16.12.2014г.

Община Приморско, Дирекция „УТАС" на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.210 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че по повод постъпило заявление вх.№94-00-4916/04.12.2012г. по административно производство по издаване на заповед по чл.16, ал.5 от ЗУТ с Протокол №27/24.11.2014г., КПродължава

Последно променен на Понеделник, 19 Януари 2015 12:41
 

СЪОБЩЕНИЕ № 94-00-4579/15.12.2014г.

Община Приморско, Дирекция „УТАС" на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.210 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че по повод постъпили заявлениe вх.№94-00-3869/04.09.2012г. по административно производство по издаване на заповед по чл.16, ал.5 от ЗУТ с Протокол №20/19.09.2014г., КПродължава

Последно променен на Понеделник, 19 Януари 2015 12:41
 

СЪОБЩЕНИЕ № 94-00-4580/15.12.2014г.

Община Приморско, Дирекция „УТАС" на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.210 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че по повод постъпило заявление вх.№94-00-3777/29.08.2012г. по административно производство по издаване на заповед по чл.16, ал.5 от ЗУТ с Протокол №19/19.09.2014г., КПродължава

Последно променен на Понеделник, 19 Януари 2015 12:40
 

СЪОБЩЕНИЕ №94-00-874/04.03.2014г.

Община Приморско, Дирекция „УТАС" на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.210 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че по повод постъпило заявление вх.№94-00-4389/12.10.2012г. по административно производство по издаване на заповед по чл.16, ал.5 от ЗУТ с Протокол №7/26.02.2014г., КПродължава

Последно променен на Понеделник, 19 Януари 2015 12:39
 

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано във вторник, 13.01.2015г.
валидно до 27.01.2015г., 17:00 часа

До:

1. СТАНИМИР ХРИСТОВ АТАНАСОВ
за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация №0190/10.11.2014г.

2. ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ГОЛУБКОВА
за връчване на Акт за установяване на задължение пПродължава

Последно променен на Понеделник, 12 Януари 2015 12:53
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 94 – 00 – 4518/09.01.2015г

Община Приморско, Дирекция "УТАС" на основание чл.61, ал.1 от АПК във връзка с чл.140, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, че от главния архитект на Община Приморско е издадена виза с изх.№7/09.01.2015г. за проектиране на допълващо застрояване – лятна кухня иПродължава

Последно променен на Петък, 09 Януари 2015 14:19
 

ДИРЕКЦИЯ „ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – СОЗОПОЛ

ДИРЕКЦИЯ „ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" – СОЗОПОЛ УВЕДОМЯВА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ЧЕ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРАВАТА ИМ И ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗТИЧАНЕТО НА 5 – ГОДИШНИЯ СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ОЦЕНКИ ПРЕЗ 2015 Г. Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ЯВЯТ ПРИ СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК ПО РАЙОН В МЕСЕЦА ПРЕДХОЖПродължава

Последно променен на Вторник, 02 Декември 2014 06:35
 

СЪОБЩЕНИЕ Дирекция “Социално подпомагане”- гр. Созопол

Дирекция "Социално подпомагане"- гр. Созопол, уведомява, че от 01.12.2014 г. приема молби-декларации по постоянен адрес на лица с 50 и над 50% намалена работоспособност, за безплатни едногодишни винетки за 2015 г. за собствения си един или съпружеска имуществена общност лек автоПродължава

Последно променен на Вторник, 02 Декември 2014 06:34
 

Януари 2015 Февруари 2015
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Банер

Времето в Приморско