Последни снимки в галерия

radioburgas_192_170.png

Банер
Банер

Приморско ONLINE

campreview

Последни обяви

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ 30.07.2015/2

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община Приморско, Дирекция „УТАС", съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №660/29.07.2015г. на Кмета на Община Приморско, е допуснато изработването на проект за ПУП/ПРЗ, за УПИ I, кв.21 по плана на гр.Приморско, с идентификатор №58356.501.150 по КК на гр.Приморско, с цел разделянето му и обособяването на два УПИ, единия за „обществено обслужване и озеленяване", а другия „за ТП".

ОТ ОБЩИНАТА

Продължава
Последно променен на Четвъртък, 30 Юли 2015 08:48
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца

УКАЗ № 142


На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник" Законът за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, приет от ХLIIІ НарПродължава

Последно променен на Сряда, 29 Юли 2015 05:44
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ 30.07.2015

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ


Община Приморско, Дирекция "УТ" съобщава на заинтересованите, че със Заповед №576/09.07.2015 год., Кметa на Община Приморско е допуснал процедура за изготвяне на проект за изменение на /ПУП-ПЗ/ за УПИ Х, в кв.6 с идентификатор №58356.503.207, по КК на гр. Приморско.
ОТ ОБЩИНАТА

Продължава
Последно променен на Четвъртък, 30 Юли 2015 08:38
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - опасност от възникване на пожари в горите и земеделските земи

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Колеги, във връзка с очакваните високи температури и опасност Продължава

Последно променен на Сряда, 22 Юли 2015 05:40
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 95 – 00 -741/20.07.2015г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ 95 – 00 -741/20.07.2015г.

Община Приморско, Дирекция "УТАС" на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, съобщава, че с Решение №702/29.06.2015г. на Общински съвет – гр.Приморско, обнародвано в Държавен вестник бр.54 от 17.07.2015г., е одобрен проект за подробен Продължава

Последно променен на Понеделник, 20 Юли 2015 08:18
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 95 – 00 -740/20.07.2015г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ 95 – 00 -740/20.07.2015г.

Община Приморско, Дирекция "УТАС" на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, съобщава, че с Решение №703/29.06.2015г. на Общински съвет – гр.Приморско, обнародвано в Държавен вестник бр.54 от 17.07.2015г., е одобрен проект за подробен Продължава

Последно променен на Понеделник, 20 Юли 2015 07:49
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - дезакаризация на тревните площи

Уважаеми съграждани,

Община Приморско Ви информира, че от 19.05.2014г. до 31.05.2014г. от 07,00ч. до 11,00ч. ще се

извърши дезакаризация на тревните площи в гр. Приморско и съставните селища на Общината.

Препарат: ФЕНДОНА 60 ЕК, РАЗРЕШЕНИЕ № 0095-1/28.03.2006г

Антидот: СИМПТОМАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ.

Да се спазват указанията от информационните табели и упоменатите карантинни срокове.

Да се избягва движението на хора и животни по третираните площи

Продължава
Последно променен на Петък, 17 Юли 2015 10:27
 

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК публикувано във вторник, 14.07.2015г.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано във вторник, 14.07.2015г.

валидно до 28.07.2015г., 17:00 часа

1. ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА КИРОВА

за връчване на Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК

№0311/11.05.2015г.

2. „БИЛД ГРУП" ООДПродължава

Последно променен на Понеделник, 13 Юли 2015 12:51
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ БУРГАСКА ОБЛАСТ

Уважаеми земеделски производители,

С цел внасяне на яснота и своевременното Ви информиране за конкретни норми в действащото законодателство, касаещи възможността за заявяване на площи за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ, както и за предстоящатаПродължава

Последно променен на Сряда, 08 Юли 2015 10:32
 

Съобщение относно местност "Лозята", с. Писменово

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Приморско, Дирекция „УТАС", съобщава на заинтересованите лица, че е внесен проект за изменение на ПНИ местност „Лозята", с. Писменово. Внесеният проект за изменение е разгледан от Комисията по §4, ал.12 от ПЗР на ЗДПЗЗ, която е излязла с решение, процедурата по обявяване и одобряване на изменението на ПНИ, да продължи по реда на ППЗСПЗЗ.


ОТ ОБЩИНАТА

Продължава
Последно променен на Вторник, 07 Юли 2015 13:22
 

“Социално подпомагане” - еднократна целева помощ за ученици за деца записани за първи път в първи клас през учебната 2015/ 2016 г.

Дирекция "Социално подпомагане"- гр. Созопол уведомява гражданите, че от месец юли 2015 г. до 30.09.2015 г приема молби- декларации за еднократна целева помощ за ученици за деца записани за първи път в първи клас през учебната 2015/ 2016 г.

За повече информация се обърнеПродължава

Последно променен на Петък, 03 Юли 2015 05:49
 

“Социално подпомагане” - от 01.07.2015 г. започва прием на молби-декларации за целева помощ за отопление

Дирекция "Социално подпомагане" – Созопол уведомява гражданите , че от 01.07.2015 г. започва прием на молби-декларации за целева помощ за отопление на основание Наредба №РД 07-5 от 16.05.2008г. за отоплителен сезон 2015/2016 г. като крайния срок за подаването им е 31.10.2015г.

МолПродължава

Последно променен на Сряда, 01 Юли 2015 08:06
 

за изработен проект за подробен устройствен план /ПРЗ/

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че в „Държавен вестник" брой 46 от 23.06.2015г. е обнародвано обявление на Община Приморско за изработен проект за подробен устройствен план /ПРЗ/ за УПИ І в кв.36Г по план на гр. Приморско, с цел обединяване на УПИ І, ІІІ, ІV, Продължава

Последно променен на Понеделник, 29 Юни 2015 07:55
 

Отмяна на втори етап за приемане на заявления по проект "Нови възможности за грижа"

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

Община Приморско уведомява всички земеделски стопани, собственици на комбайни, силажни комбайни, косачки и др. високогабаритна техника, че във връзка със започване на лятно - есенната кампания по прибиране на реколтата, при съмнение за намален габарит, съгласно чл.620 от нПродължава

Последно променен на Петък, 12 Юни 2015 13:40
 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ РОПОТАМО!

Проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0001001 "Ропотамо" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

 

1. Проект на заповед BG0001001 "Ропотамо"

2. Карта

3. Възражение на община Приморско

Продължава
Последно променен на Четвъртък, 21 Май 2015 14:09
 

Безплатен транспорт до животновъдната зона

Община Приморско пуска от 26.03.2015 г. безплатен транспорт за животновъдите в Приморско. Микробусът ще превозва пътниците на 2 км. от Приморско до "Асфалтова база", където се намира животновъдната и индустриалната зона на града.

Морската община е подготвила маршрутно разПродължава

Последно променен на Сряда, 25 Март 2015 14:01
 

График за обслужване на търсещите работа лица от населените места с разкрито изнесено работно място за 2015 година

Населено място                      дата на посещение                                час на обслужване

 

Гр.Приморско    &nbsПродължава

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 07:51
 

Обяви

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда 23.07.2015/3

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-2960/16.07.2015г. от Живко Георгиев Раднев за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Изграждане на жилищна сграда и басейн да 100куб.м." в УПИ ХІV в кв.29 по плана на гр.Приморско, община Приморско с идентификатор 58356.501.88 по КК на гр.Приморско.

лице за контакти: Живко Георгиев Раднев

Продължава
Последно променен на Четвъртък, 23 Юли 2015 07:57
 

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда 23.07.2015/2

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-П-75/13.07.2015г. от „ПРИЗМА – МП" ООД с ЕИК 102222730 за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Частично преустройство на триетажна жилищна сграда с магазини в партера" в УПИ ІV487 в кв.39Б по плана на гр.Приморско, община Приморско с идентификатор 58356.503.380 по КК на гр.Приморско.

лице за контакти: Павел Павлов
тел. 0878/811 297

Продължава
Последно променен на Четвъртък, 23 Юли 2015 07:44
 

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда 23.07.2015/1

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-П-75/13.07.2015г. от „ПРИЗМА – МП" ООД с ЕИК 102222730 за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Частично преустройство на триетажна жилищна сграда с магазини в партера" в УПИ ІV487 в кв.39Б по плана на гр.Приморско, община Приморско с идентификатор 58356.503.380 по КК на гр.Приморско.

лице за контакти: Павел Павлов
тел. 0878/811 297

Продължава
Последно променен на Четвъртък, 23 Юли 2015 07:44
 

Конкурс за длъжността СПЕЦИАЛИСТ КОНТРОЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО в отдел СТРОИТЕЛСТВО в СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА
- образование – средно техническо
- професионална област – строителство, архитектура и геодезия
- професионален опит: не се изисква.
- умение за работа с информационни технологии и други технически средства.

2. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСПродължава

Последно променен на Сряда, 24 Юни 2015 07:58
 

инвестиционно намерение за „Преустройство на базова станция №5248”

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-Т-63/03.06.2015г. от Продължава

Последно променен на Петък, 05 Юни 2015 12:30
 

Юли 2015 Август 2015
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Банер

Времето в Приморско