Последни снимки в галерия

radioburgas_192_170.png

Банер
Банер

Последни обяви

Съобщения

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.148 и 149 от ЗУТ Община Приморско съобщава на Михаил Иванов Ботушаров с адрес гр.София зона Б-19 бл.15/16 вх.А - заинтересувано лице
О Б Щ И Н А П Р И М О Р С К О

СЪОБЩЕНИЕ
С настоящото на Продължава

Последно променен на Четвъртък, 13 Ноември 2014 08:24
 

Започна прием на документи по схема " По- близо до работа "

От 06.11.2014 год. работодатели и работещи могат да подават документи за кандидатстване по схемата „По-близо до работа" в бюрата по труда в цялата страна.
Решението за удължаването на схема "По-близо до работа" до 31 октомври 2015г. е взето от Комитета за наблюдение на Продължава

Последно променен на Понеделник, 10 Ноември 2014 12:36
 

До всички хотелиери и ресторантьори на територията на община Приморско

ДО

ВСИЧКИ ХОТЕЛИЕРИ И РЕСТОРАНТЬОРИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО

Във връзка с приетите изменения и допълнения в Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30/2013 г., посл. изм., бр. 40/2014 г.) Община Приморско уведомява всички лица, стопанисващи местата за настаняване и заПродължава

Последно променен на Понеделник, 03 Ноември 2014 13:05
 

Обяви

ОБЯВА от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-4316/18.11.2014 г. от Кирил Станев Ралев за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Преустройство на кафе-аператив в ЗОХ, находящ се в партера на жилищна сграда" в УПИ IX136 в кв.3 с идентификатор №37023.501.65 по КК на гр.Китен.

лице за контакти: Кирил Станев Ралев 0887469811

Продължава
Последно променен на Вторник, 18 Ноември 2014 12:28
 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-4308/17.11.2014 г. от Стоян Илиев Лапчев за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Пристройка към съществуваща жилищна сграда" в УПИ XI63 в кв.6 по плана на с.Ясна Поляна.

лице за контакти: Стоян Илиев Лапчев 0887469811

Продължава
Последно променен на Понеделник, 17 Ноември 2014 11:55
 

О Б Я В Л Е Н И Е № 95-00-949/12.11.2014г.

Община Приморско, Дирекция "УТ" на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че с Заповед № 1046/11.11.2014г. на Кмета на Община Приморско е одобрил Подробния устройствен план /ПРЗ/ за УПИ ХХХVІІІ и УПИ ХХХVІІ в кв.393 С.О. Узунджата с идентификатори 58356.504.148 и 58356.504.147 пПродължава

Последно променен на Сряда, 12 Ноември 2014 12:33
 

О Б Я В Л Е Н И Е №92-00-219/11.11.2014 г.

Община Приморско, Дирекция "УТ" на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че изработен Подробен устройствен план /ПРЗ/ за УПИ VI в кв.35 плана на гр. Приморско с идентификатори №58356.506.52 по КК на гр.Приморско с цел разделянето му и обособяване на две новообразПродължава

Последно променен на Вторник, 11 Ноември 2014 08:20
 

ОБЯВА основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-4130/31.10.2014 г. от Ирина Петкова Войнова за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Жилищна сграда с обществено обслужване на партерно ниво" в УПИ VII29 в кв.25 по плана на гр.Приморско.

лице за контакти: Ирина Петкова Войнова

Продължава
Последно променен на Понеделник, 10 Ноември 2014 11:56
 

График за обслужване на търсещите работа лица от населените места с разкрито изнесено работно място за 2014 година

С.Ново Паничарево 13.06.2014 от 10:00-12:00
Гр.Приморско 13.06.2014 от 12:30-16:00
С.Ново Паничарево 11.07.2014 от 10:00-12:00
Гр.Приморско 11,07,2014 от 12:30-16:00
С.Ново Паничарево 11,08,2014 от 10:00-12:00
Гр.Приморско 11.08.2014 от 12:30-16:00
С.Ново Паничарево 11.09.2014 от 10:00-12:00
Гр.Приморско 11.09.2014 от 12:30-16:00
С.НПродължава

Последно променен на Вторник, 20 Май 2014 05:49
 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПРИМОРСКО

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

           На основание чл.15 от Закона за общинския дълг, Общинска администрация кани местната общност за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Продължава

Последно променен на Понеделник, 17 Март 2014 07:54
 

Ноември 2014 Декември 2014
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Банер

Времето в Приморско