Последни снимки в галерия

radioburgas_192_170.png

Банер
Банер

Последни обяви

Съобщения

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК 26.05.2015г.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано във вторник, 26.05.2015г.
валидно до 10.06.2015г., 17:00 часа

До:

1. МАРГАРИТА БОРИСОВА МИХАЙЛОВА
за връчване на Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК №0043/19.01.2015г.

2. ДИМИТЪР АНПродължава

Последно променен на Понеделник, 25 Май 2015 13:31
 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ РОПОТАМО!

Проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0001001 "Ропотамо" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

 

1. Проект на заповед BG0001001 "Ропотамо"

2. Карта

3. Възражение на община Приморско

Продължава
Последно променен на Четвъртък, 21 Май 2015 14:09
 

ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ НА ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ

ОБЩИНА ПРИМОРСКО ИНФОРМИРА ГРАЖДАНИТЕ, ЧЕ ОТ 14.05.2015г. ДО 31.05.2015г. ОТ 7.00 ДО 11.00 ЧАСА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ НА ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ В ГР. ПРИМОРСКО И СЪСТАВНИТЕ СЕЛИЩА НА ОБЩИНАТА.
ПРЕПАРАТ: ФЕНДОНА 60 ЕК, РАЗРЕШЕНИЕ № 0095-1/28.03.2006г. АНТИДОТ: СИМПТОМАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ.
ДА СЕ СПАЗВАТ УКАЗАНИЯТА ОТ ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТАБЕЛИ И УПОМЕНАТИТЕ КАРАНТИННИ СРОКОВЕ .
ДА СЕ ИЗБЯГВА ДВИЖЕНИЕТО НА ХОРА И ЖИВОТНИ ПО ТРЕТИРАНИТЕ ПЛОЩИ.

Продължава
Последно променен на Вторник, 12 Май 2015 07:36
 

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано във вторник, 28.04.2015г.
валидно до 12.05.2015г., 17:00 часа

До:

1. ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА
за връчване на Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК №0037/19.01.2015г.

2. СИЛВИЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА
за връчване на Покана за доброволно изпълнПродължава

Последно променен на Понеделник, 27 Април 2015 12:49
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 94-00-1447/22.04.2015г.

Община Приморско, Дирекция "УТАС" на основание чл.61, ал.1 от АПК във връзка с чл.140, ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, че от главния архитект на Община Приморско е издадена виза с изх.№28/24.03.2015г. за проектиране на две вилни сгради в ПИ с идентификатор Продължава

Последно променен на Сряда, 22 Април 2015 10:39
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е-Община Приморско, Дирекция “УТАС”

Община Приморско, Дирекция "УТАС" на основание чл.61, ал.1 от АПК във връзка с чл.140, ал.3 от ЗУТ, съобщава на Чавдар Тодоров Вълчев /заинтересовано лице/ на основание чл.131 от ЗУТ, че от Главния архитект на Община Приморско е издадена виза с изх.№ 38/06.04.2015г. за проектиране на пристПродължава

Последно променен на Сряда, 22 Април 2015 07:32
 

парцеларен план за изграждане на „Уличен водопровод от съществуващата водомерна шахта при водоем

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че в „Държавен вестник" брой 27 от 14.04.2015г. е обнародвано обявление на Община Приморско за изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на „Уличен водопровод от съществуващата водоПродължава

Последно променен на Четвъртък, 16 Април 2015 10:50
 

Парцеларен план на Битова канализация на с. Веселие (1)

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че в „Държавен вестник" брой 27 от 14.04.2015г. е обнародвано обявление на Община Приморско за изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план на Битова канализация на с. Веселие, Община Приморско, попадПродължава

Последно променен на Четвъртък, 16 Април 2015 10:49
 

Парцеларен план на Битова канализация на с. Веселие

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че в „Държавен вестник" брой 27 от 14.04.2015г. е обнародвано обявление на Община Приморско за изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план на Битова канализация на с. Веселие, Община Приморско, попадПродължава

Последно променен на Четвъртък, 16 Април 2015 10:33
 

Одобрен ПУП/ПР/ за част от местностите „Ченгер” и „Беглик таш” .

 

ДО
ТОДОР ПРОДАНОВ КОНДАКОВ
ГР.ПРИМОРСКО УЛ."ЛИЛИЯ" 16

КЕРКА СТОЯНОВА КИСЬОВА
ГР.ПРИМОРСКО УЛ."ШИПКА" 4

ПРОДАН СТОЯНОВ ПРОДАНОВ
ГР.ВАРНА Ж.К."МЛАДОСТ" 101, ВХ.4, ЕТ.1, АП.2

ДЕНКА СТОПродължава

Последно променен на Вторник, 14 Април 2015 07:02
 

ПУП/ПР/ за част от местностите „Ченгер” и „Беглик таш”

 

ДО
ЕЛЕНА ТОДОРОВА ГАНГАРОВА
ГР.ПРИМОРСКО УЛ."ЧЕРНО МОРЕ" 26

ЕМИЛ ТОДОРОВ ГАНГАРОВ
ГР.БУРГАС Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК" БЛ.116 ВХ.2 ЕТ.6 АП.33

ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА НИКОВА
ГР.ПРИМОРСКО УЛ."ГЕОРПродължава

Последно променен на Вторник, 14 Април 2015 07:00
 

От днес стартира подаването на заявления на кандидат – потребителите и кандидатите за лични асистенти по Проект „Нови възможности за грижа”

Агенцията за социално подпомагане като конкретен бенифициент на Проект „Нови възможности за грижа" сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за директно предоставяне „Нови алтернативи" с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешПродължава

Последно променен на Петък, 27 Март 2015 09:09
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 68 – Г – 13/26.03.2015г.

Община Приморско, Дирекция "УТАС" на основание чл.61, ал.1 от АПК във връзка с чл.140, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, че от главния архитект на Община Приморско е издадена виза с изх.№30/26.03.2015г. за проектиране на басейн в УПИ І в кв.16 по регулационния Продължава

Последно променен на Четвъртък, 26 Март 2015 11:20
 

Безплатен транспорт до животновъдната зона

Община Приморско пуска от 26.03.2015 г. безплатен транспорт за животновъдите в Приморско. Микробусът ще превозва пътниците на 2 км. от Приморско до "Асфалтова база", където се намира животновъдната и индустриалната зона на града.

Морската община е подготвила маршрутно разПродължава

Последно променен на Сряда, 25 Март 2015 14:01
 

График за обслужване на търсещите работа лица от населените места с разкрито изнесено работно място за 2015 година

Населено място                      дата на посещение                                час на обслужване

 

Гр.Приморско    &nbsПродължава

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 07:51
 

Обяви

ОБЯВА -инвестиционно намерение за „Преустройство на базова станция №5123”-ММЦ, бл.2, гр. Приморско

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-Т-57/21.05.2015г. от Продължава

Последно променен на Четвъртък, 28 Май 2015 11:09
 

ОБЯВА за наличие на инвестиционно намерение по плана на гр. Китен

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-1991/22.05.2015г. от Стоян Петков Иванов за наличие на инвестиционно намерение за реализиране на „Жилищна сграда" в УПИ ХV кв.7 по плана на гр. Китен.

лице за контакти: Румен Иванов Троев
тел. 0898549994

Продължава
Последно променен на Четвъртък, 28 Май 2015 11:05
 

ОБЯВА-инвестиционно намерение по плана на СО „Узунджата”

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№Продължава

Последно променен на Четвъртък, 28 Май 2015 10:09
 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда-

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-П-51/20.04.2015г. от „ПРИМОРСКО КЛУБ" ЕАД с ЕИК 201795176 за наличие инвестиционно предложение за „Комплексен проект за инвестиционна инициатПродължава

Последно променен на Четвъртък, 21 Май 2015 12:26
 

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда /СКАТ

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-С-67/08.05.2015г. от „СКАТ ТВ" ООД за наличие на инвестиционно намерение за изграждане на „Абонатни отклонения от трасето на оптичен кабел Приморско - Китен" Община Приморско.

 

лице за контакти: Иван Вичинян
тел. 0888328876

Продължава
Последно променен на Петък, 15 Май 2015 12:57
 

КОНКУРС за длъжността ДИРЕКТОР– ЦДГ –С. ЯСНА ПОЛЯНА

ОБЩИНА ПРИМОРСКО

На основание чл. 91 от КТ , във връзка с чл.37 ал.6 от Закона за народната просвета обявява

КОНКУРС за длъжността ДИРЕКТОР– ЦДГ –С. ЯСНА ПОЛЯНА

І. ИЗИСКВАНИЯ
- да е български гражданин
- образование – висше; образоватПродължава

Последно променен на Четвъртък, 14 Май 2015 07:02
 

Обява - Разрешение за строеж №26/09.04.2015г.

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, на основание чл.61, ал.3 от АПК, във връзка с чл.148 и 149 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица:
Цветан Замфиров Иванов с адрес: гр. Русе, ул. „Черни връх" №1,
Божана Филипова Крумова с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Любен Каравелов" 24, вх.Д, ет.3, ап.105,
ИваПродължава

Последно променен на Сряда, 13 Май 2015 11:11
 

Обява - Разрешение за строеж №25/09.04.2015г.

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, на основание чл.61, ал.3 от АПК, във връзка с чл.148 и 149 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица:
Цветомила Симеонова Бахчеванова с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Асен" 44, ет.5, ап.9
Драгомир Атанасов Бахчеванов с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Асен" 44, ет.5, ап.9,
чПродължава

Последно променен на Сряда, 13 Май 2015 11:10
 

Обява - Разрешение за строеж №24/09.04.2015г

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, на основание чл.61, ал.3 от АПК, във връзка с чл.148 и 149 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица:
Костадин Ангелов Ганев с адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония" №68,
че е издадено Разрешение за строеж №24/09.04.2015г. за обект „Масивна ограда" в УПИ ХVІІ16 в кв.6 по Продължава

Последно променен на Сряда, 13 Май 2015 11:09
 

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда 08.05.2015\2

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-Б-39/30.04.2015г. от „БИГ СТАР ТРЕЙД"АД с ЕИК 121725184 за наличие инвестиционно предложение за „Басейн с площ 230кв.м." в УПИ ІV319 в кв.61 по плана на гр. Китен с идентификатор №37023.501.10 по КК на гр. Китен.

 

лице за контакти: Ангел Зафиров Мазников
тел. 02/ 8652822, 9640170

Продължава
Последно променен на Петък, 08 Май 2015 11:09
 

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда 08.05.2015

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-П-51/20.04.2015г. от „ПРИМОРСКО КЛУБ" ЕАД с ЕИК 201795176 за наличие инвестиционно предложение за „Пристрояване на нови стълбищни клетки с асансьорни уредби и обслужващи рампи към хотел „Форест бийч" в ПИ с идентификатор №37023.502.85 по КК на гр. Китен.

 

лице за контакти: Никола Вълчанов
тел. 0878811297

Продължава
Последно променен на Петък, 08 Май 2015 10:58
 

-ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-1452/23.04.2015г. от Зорка Иванова Гайкова за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Вътрешно преустройство на офис в офис на Банка ДСК" в УПИ ІV в кв.69 по плана на гр.Приморско, община Приморско с идентификатор 58356.506.391 по КК на гр.Приморско.

лице за контакти: Иван Петров Гайков
тел. 0882828338

Продължава
Последно променен на Сряда, 29 Април 2015 10:20
 

Май 2015 Юни 2015
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Банер

Времето в Приморско