Последни снимки в галерия

radioburgas_192_170.png

Банер
Банер

Приморско ONLINE

campreview

Последни обяви

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ Изх.№95-00-1088/18.09.2015г.

На основание чл.150, ал.8 от ЗУТ, Община Приморско, съобщава на всички заинтересовани лица, че е одобрен ПУП/ПРЗ в обхват ПИ №37023.502.86 и ПИ №37023.502.87 по КК на гр.Китен, с Решение №698/29.06.2015г. на Общински съвет гр.Приморско, обнародвано в Държавен вестник, бр.72 от 18.09.2015г. и на основанПродължава

Последно променен на Четвъртък, 24 Септември 2015 11:44
 

Презентация в Исторически музей Приморско

Уважаеми граждани и гости на Приморско,

през целия ден на 22 септември в Историческия музей в Приморско ще се излъчва кратка презентация с исторически факти, сързани с празника на страната ни - Деня на независимостта на България.

Всеки, който желае да се потопи в миналото на България, може да го направи в музея в морския град.

Очакваме Ви!

Продължава
Последно променен на Петък, 18 Септември 2015 10:31
 

“Социално подпомагане”

Дирекция "Социално подпомагане"- гр. Созопол уведомява подпомаганите семейства с месечни помощи за деца по Закона за семейни помощи за деца, че е необходимо да представят при социалният работник по район удостоверение по образец издадено от детската градина/ училище, че Продължава

Последно променен на Вторник, 15 Септември 2015 08:25
 

СЪОБЩЕНИЕ №95-00-1018/09.09.2015г.

Община Приморско, Дирекция "УТАС" на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че със Заповед №844/08.09.2015г. на Кмета на Община Приморско, е одобрен ПУП/ПЗ/ за ПИ №10731.26.25 по КК на с. Веселие, м. Чифтелията, с цел промяна предназначението на земята за индивидуално, Продължава

Последно променен на Сряда, 09 Септември 2015 08:38
 

Профилактични ремонтни дейности на електросъоръженията на с.о. "Узунджа"

Уважаеми съграждани,
От ЕВН България съобщават, че на 09.09.2015 г./сряда/ от 9.00 до 17.00 часа електрозахранването на обектите на с.о. „Узинджа" ще бъде временно прекъснато поради извършване на профилактични ремонтни дейности по електросъоръженията.
При въпроси относно липсата на електрозахранване можете да се свържете с Центъра за връзка с клиенти на телефон 0700 1 0007 по всяко време на денонощието.
От дружеството предварително се извиняват за причиненото неудобство.

Продължава
Последно променен на Сряда, 02 Септември 2015 07:20
 

Дирекция “Социално подпомагане”- гр. Созопол уведомява

Дирекция "Социално подпомагане"- гр. Созопол уведомява гражданите, че в Държавен вестник бр. 57 от 28.07.2015 е публикуван с Указ № 142 на Президента на Република България с който е обнародван Закона за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца.
В тази връзка всПродължава

Последно променен на Понеделник, 24 Август 2015 06:07
 

Дирекция “Социално подпомагане”- гр. Созопол уведомява гражданите

Дирекция "Социално подпомагане"- гр. Созопол уведомява гражданите, че в Държавен вестник бр. 63 от 18.08.2015 е публикувано ПМС № 211 от 13.08.2015 г. за изменение и допълнение в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане/ ППЗСП/.
В тази връзка всички безработни лица, кПродължава

Последно променен на Понеделник, 24 Август 2015 06:06
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 95 – 00 -944/18.08.2015г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ 95 – 00 -944/18.08.2015г.

Община Приморско, Дирекция "УТАС" на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, съобщава, че с Решение №701/29.06.2015г. на Общински съвет – гр.Приморско, обнародвано в Държавен вестник бр.62 от 14.08.2015г., е одобрен проект за подробен устройствПродължава

Последно променен на Вторник, 18 Август 2015 10:53
 

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано в сряда, 19.08.2015г.
валидно до 02.09.2015г., 17:00 часа

До:

1. АНТОН ХРИСТОВ СТЕФАНОВ
за връчване на Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК №0454/26.06.2015г.

2. ВАСИЛ ПЕТКОВ ЯНАКИЕВ
за връчване на Покана за доброволно изпълнение на оснПродължава

Последно променен на Вторник, 18 Август 2015 10:16
 

Безплатен транспорт до животновъдната зона

Община Приморско пуска от 26.03.2015 г. безплатен транспорт за животновъдите в Приморско. Микробусът ще превозва пътниците на 2 км. от Приморско до "Асфалтова база", където се намира животновъдната и индустриалната зона на града.

Морската община е подготвила маршрутно разПродължава

Последно променен на Сряда, 25 Март 2015 14:01
 

График за обслужване на търсещите работа лица от населените места с разкрито изнесено работно място за 2015 година

Населено място                      дата на посещение                                час на обслужване

 

Гр.Приморско    &nbsПродължава

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 07:51
 

Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е № 94-00-3667/03.09.2015г.

Общинска администрация Приморско, на основание чл.61, ал.1 от АПК, Ви обявява Заповед №827/02.09.2015г. по чл.16, ал.5 от ЗУТ на Кмета на Община Приморско, за придобиване правото на собственост върху УПИ II в кв.10 по ПУП ПР на м."Ченгер", землище гр.Приморско с проектен идентификатор 58356.4Продължава

Последно променен на Понеделник, 14 Септември 2015 05:58
 

О Б Я В Л Е Н И Е № 94-00-3662/03.09.2015г.

Общинска администрация Приморско, на основание чл.61, ал.1 от АПК, Ви обявява Заповед №822/02.09.2015г. по чл.16, ал.5 от ЗУТ на Кмета на Община Приморско, за придобиване правото на собственост върху УПИ І в кв.2 по ПУП ПР на м."Ченгер", землище гр.Приморско с проектен идентификатор 58356.47Продължава

Последно променен на Понеделник, 14 Септември 2015 05:57
 

О Б Я В Л Е Н И Е № 94-00-3664/03.09.2015г.

Общинска администрация Приморско, на основание чл.61, ал.1 от АПК, Ви обявява Заповед №824/02.09.2015г. по чл.16, ал.5 от ЗУТ на Кмета на Община Приморско, за придобиване правото на собственост върху УПИ IІ в кв.6 по ПУП ПР на м."Ченгер", землище гр.Приморско с проектен идентификатор 58356.4Продължава

Последно променен на Понеделник, 14 Септември 2015 05:56
 

О Б Я В Л Е Н И Е № 94-00-3663/03.09.2015г.

Общинска администрация Приморско, на основание чл.61, ал.1 от АПК, Ви обявява Заповед №823/02.09.2015г. по чл.16, ал.5 от ЗУТ на Кмета на Община Приморско, за придобиване правото на собственост върху УПИ IІ в кв.12 по ПУП ПР на м."Ченгер", землище гр.Приморско с проектен идентификатор 58356.Продължава

Последно променен на Понеделник, 14 Септември 2015 05:55
 

О Б Я В Л Е Н И Е № 94-00-362/01.09.2015г.

Общинска администрация Приморско, на основание чл.61, ал.1 от АПК, Ви обявява Заповед №821/01.09.2015г. по чл.16, ал.5 от ЗУТ на Кмета на Община Приморско, за придобиване правото на собственост върху УПИ VIIІ в кв.5 по ПУП ПР на м."Ченгер", землище гр.Приморско с проектен идентификатор 58356Продължава

Последно променен на Понеделник, 14 Септември 2015 05:54
 

О Б Я В Л Е Н И Е №94-00-3621/01.09.2015г.

Общинска администрация Приморско, на основание чл.61, ал.1 от АПК, Ви обявява Заповед №820/01.09.2015г. по чл.16, ал.5 от ЗУТ на Кмета на Община Приморско, за придобиване правото на собственост върху УПИ ІV в кв.10 по ПУП ПР на м."Ченгер", землище гр.Приморско с проектен идентификатор 58356.Продължава

Последно променен на Понеделник, 14 Септември 2015 05:53
 

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда/12.09.2015

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска адПродължава

Последно променен на Събота, 12 Септември 2015 09:20
 

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост за „Укрепване на ивица от морския брягна гр. Китен"

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр.3/2006г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2011) г, д-р Димитър Германов - Кмет наПродължава

Последно променен на Четвъртък, 10 Септември 2015 08:49
 

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда 09.09.2015/2

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпилПродължава

Последно променен на Сряда, 09 Септември 2015 13:04
 

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска адПродължава

Последно променен на Сряда, 09 Септември 2015 13:04
 

ОБЯВЛЕНИЕ - Изх.№ 68-Р-55/03.09.2015 г.

На основание чл. 40, ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с постъпило в общинска администрация – гр.Приморско заявление за прекратяване на съсобственост с вх.№68-Р-42/11.06.2015 год. от „Рилена" ООД със седалище и адрес на управление гр.Дупница, пл. Свобода №1, откриПродължава

Последно променен на Четвъртък, 03 Септември 2015 07:00
 

Инвестиционно предложение от „Макстелеком” ООД

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№Продължава

Последно променен на Понеделник, 24 Август 2015 06:23
 

Октомври 2015 Ноември 2015
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Банер

Времето в Приморско