Последни снимки в галерия

radioburgas_192_170.png

Банер
Банер

Последни обяви

Съобщения

Комисията за защита от дискриминацията.

Община Приморско, уведомява своите граждани, че на 11 юли 2014г. /петък/ от 10.30 часа в TУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР в сградата на общинска администрация Приморско, ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминацПродължава

Последно променен на Вторник, 08 Юли 2014 13:07
 

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.148 и 149 от ЗУТ Община Приморско съобщава на Димчо Атанасов Шиваров с адрес гр.Приморско ул."Славянска" №10 и Иван Стойков Иванов с адрес гр.Ямбол, ул."Граф Игнатиев"№6 вх.А ет.6 ап.16 - заинтересувани лица
О Б Щ И Н А П Р И Продължава

Последно променен на Вторник, 08 Юли 2014 11:08
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - еднократна целева помощ за ученици за деца записани за първи път в първи клас през учебната 2014/2015 г.

Дирекция "Социално подпомагане"- гр. Созопол уведомява, че от месец юли 2014 г. до 30.09.2014 г приема молби- декларации за еднократна целева помощ за ученици за деца записани за първи път в първи клас през учебната 2014/2015 г.

За повече информация се обърнете към социалния работнПродължава

Последно променен на Сряда, 02 Юли 2014 09:41
 

СЪОБЩЕНИЕ - целева помощ за отопление

Дирекция "Социално подпомагане" – Созопол уведомява гражданите , че от 01.07.2014 г. приема молби-декларации за целева помощ за отопление на основание Наредба №РД 07-5 от 16.05.2008г. за отоплителен сезон 2014 / 2015 г. като крайния срок за подаването им е 31.10.2014г.

Молби-декларации ще сПродължава

Последно променен на Сряда, 02 Юли 2014 09:39
 

. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.148 и 149 от ЗУТ Община Приморско съобщава на Никола Петков Буюклиев с адрес с.Писменово ул."Черно море"№3 - заинтересуванио лица
О Б Щ И Н А П Р И М О Р С К О

СЪОБЩЕНИЕ
С настоящото нПродължава

Последно променен на Четвъртък, 26 Юни 2014 08:27
 

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано във вторник, 24.06.2014г.

валидно до 08.07.2014г., 17:00 часа

До:

1. „СЛАВЕКС-ЖИВКО ЙОРДАНОВ" ЕТ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация №0095/23.05.2014г.

2. „БИ СИ ТИ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД

за връчване на Акт за установяване на задължение Продължава

Последно променен на Понеделник, 23 Юни 2014 13:19
 

Обяви

„Восъчна зрялост” на посевите от есенниците на територията на Община Приморско

http://www.primorsko.bg/jdownloads/Zapovedi/vosychna_zrqlost0.doc

Продължава
Последно променен на Понеделник, 14 Юли 2014 09:06
 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-2691/03.07.2014 г. от Петко Видков и Ирена Викторова за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Вилна сграда" в ПИ №10731.501.682 поПродължава

Последно променен на Петък, 11 Юли 2014 12:36
 

ОБЯВЛЕНИЕ изх. № 99-00-50/29.05.2014г.

На територията на Община Приморско се намира имот, както следва: 1577.72/2228 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 58356.506.320 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община Приморско, с адрес: гр.Приморско ул."Морска", с площ на целия имот 2228 кв.м. , ведно със следните Продължава

Последно променен на Вторник, 01 Юли 2014 10:12
 

ОБЯВА

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№Продължава

Последно променен на Вторник, 24 Юни 2014 09:36
 

За конкурс за длъжността СЧЕТОВОДИТЕЛ в Община Приморско

1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА

- образование –висше, икономическо

- трудов стаж/професионален опит/ - 1 година

- умения за работа в екип

- умение за работа с информационни технологии и други технически средства

2. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

- Оформя докуменПродължава

Последно променен на Петък, 20 Юни 2014 05:47
 

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-2118/02.06.2014 г. от Атанас Христов Шипков за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Жилищна сграда" в УПИ II410 в кв.2 по планаПродължава

Последно променен на Четвъртък, 05 Юни 2014 10:21
 

График за обслужване на търсещите работа лица от населените места с разкрито изнесено работно място за 2014 година

С.Ново Паничарево 13.06.2014 от 10:00-12:00
Гр.Приморско 13.06.2014 от 12:30-16:00
С.Ново Паничарево 11.07.2014 от 10:00-12:00
Гр.Приморско 11,07,2014 от 12:30-16:00
С.Ново Паничарево 11,08,2014 от 10:00-12:00
Гр.Приморско 11.08.2014 от 12:30-16:00
С.Ново Паничарево 11.09.2014 от 10:00-12:00
Гр.Приморско 11.09.2014 от 12:30-16:00
С.НПродължава

Последно променен на Вторник, 20 Май 2014 05:49
 

Община Приморско набира доброволци за овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации

ОБЩИНА ПРИМОРСКО НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ – до 10 броя, за участие в Доброволно формирование на Община Приморско, за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

Кандидат за доброволец може да бъде всяко дееПродължава

Последно променен на Понеделник, 12 Май 2014 10:27
 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПРИМОРСКО

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

           На основание чл.15 от Закона за общинския дълг, Общинска администрация кани местната общност за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Продължава

Последно променен на Понеделник, 17 Март 2014 07:54
 

Юли 2014 Август 2014
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Банер

Времето в Приморско