Легализация и преводи

baner legalizaciq2

Последни снимки в галерия

radioburgas_192_170.png

Банер
Банер

Приморско ONLINE

campreview

Последни обяви

Съобщения

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

ОПЕРАЦИЯ 2„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПАКЕТИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ" 2015г.
ГРАФИК

 

за раздаване на остатъчните количества индивидуални хранителни пакети от първи транш по Оперативна програмата


за храПродължава

Последно променен на Сряда, 11 Май 2016 07:43
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община Приморско, Дирекция "УТАС" съобщава на заинтересованите, че със Заповед №330/04.05.2016г., Кметa на Община Приморско, е допуснал процедура за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ, засягащ УПИ VIII (ПИ 10731.501.140 по КК на с.Веселие) и УПИ IX (ПИ 10731.501.141 по КК на с.Веселие) по ПУП на с.Веселие.

ОТ ОБЩИНАТА :

Продължава
Последно променен на Сряда, 11 Май 2016 08:57
 

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ"

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ
Главна дирекция "Гранична полиция" се обръща към всички, които искат да съдействат в рамките на закона:
При Продължава

Последно променен на Петък, 22 Април 2016 12:34
 

Дирекция „Социално подпомагане“ - Созопол

С Наредба № РД07-01/04.04.2016 г., за преразпределението на нераздадени хранителни продукти на най-нуждаещите се лица и семейства е обособена нова целева група в която са включени:
1. Лица и семейства, които поради нисък доход или липса на доход не са в състояние да посрещнат свПродължава

Последно променен на Сряда, 20 Април 2016 11:08
 

ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ НА ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

ОБЩИНА ПРИМОРСКО ВИ ИНФОРМИРА, ЧЕ ОТ 21.04.2016г. ДО 20.05.2016г. ОТ 7.00 ДО 11.00 ЧАСА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ НА ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ В ГР. ПРИМОРСКО И СЪСТАВНИТЕ СЕЛИЩА НА ОБЩИНАТА.
ПРЕПАРАТ: ФЕНДОНА 60 ЕК, РАЗРЕШЕНИЕ № 0095-1/28.03.2006г. АНТИДОТ: СИМПТОМАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ.
ДА СЕ СПАЗВАТ УКАЗАНИЯТА ОТ ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТАБЕЛИ И УПОМЕНАТИТЕ КАРАНТИННИ СРОКОВЕ .
ДА СЕ ИЗБЯГВА ДВИЖЕНИЕТО НА ХОРА И ЖИВОТНИ ПО ТРЕТИРАНИТЕ ПЛОЩИ.

Продължава
Последно променен на Понеделник, 18 Април 2016 11:53
 

Превантивни мерки за недопускане разпространението на вирусната инфекция „Зика”

На 11.04.2016г. в заседателната зала на Община Приморско се проведе заседание на постоянно действащата общинска Епизоотична комисия , в изпълнение на писмо № 06-00-48 от 21.03.2016 г. на Директора на Регионална здравна инспекция Бургас във връзка с надзор и контрол на векторно-предавПродължава

Последно променен на Вторник, 12 Април 2016 08:43
 

“Социално подпомагане”- гр. Созопол

Дирекция "Социално подпомагане"- гр. Созопол уведомява гражданите, че в Държавен вестник бр. 96 от 09.12.2015 е обнародван Законът за държавния бюджет на Република България за 2016 г. Законът влиза в сила от 01.01.2016 г. като размера на месечните помощи за отглеждане на дете по чл.7, ал.1 Продължава

Последно променен на Понеделник, 15 Февруари 2016 16:20
 

Телефонен номер на СГКК /кадастър/

Уважаеми съграждани,

Изнесеният офис на СГКК /кадастър/ в сградата на Общината, който обслужва клиенти всеки понеделник, сряда и петък от 8.00 ч. до 12.00 ч. вече разполага с телефон за връзка. Всеки, който желае може да се свърже със служител в работно вреПродължава

Последно променен на Понеделник, 16 Ноември 2015 09:49
 

Обяви

Обучение по проект ”Независим живот в Община Приморско”

Обява
за провеждане на въвеждащо обучение по проект"Независим живот в Община Приморско"

Община Приморско е бенефициент по проект „Независим живот в Община Приморско" - регистрационен номер BG05M9OP001-2.002-0143-C001, финансираПродължава

Последно променен на Сряда, 25 Май 2016 13:00
 

О Б Я В Л Е Н И Е 19.05.2016

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Приморско, на основание чл.150, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.130 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е одобрен ПУП /ПРЗ/ за УПИ II в кв.33 по плана на гр. Приморско с идентификатори №58356.506.525 и №58356.506.526 по КККР на гр. ПримоПродължава

Последно променен на Четвъртък, 19 Май 2016 14:05
 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда.

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-1882/28.04.2016г. от Светлозар Георгиев Аврамов за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Жилищна сграда с гараж" в УПИ ХІХ334, кв.24 по плана на с. Ясна поляна, Община Приморско.

лице за контакти: Данаил Пейчев
тел. 0885962373

Продължава
Последно променен на Четвъртък, 19 Май 2016 10:02
 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда-

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-П-41/06.04.2016г. от „ПРИМОРСКО КЛУБ" ЕАД с ЕИК 201795176 за наличие инвестиционно предложение за „Пристройка, надстройка и реконструкция на фоайе към хотел „Форест бийч" в кв.1 по плана на местност ММЦ, гр. Китен, ПИ с идентификатор №37023.502.85 по КК на гр. Китен, Община Приморско.

лице за контакти: Никола Вълчанов
тел. 0878811297

Продължава
Последно променен на Четвъртък, 19 Май 2016 10:01
 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-1475/04.04.2016г. от Георги Вълков Петров, Мара Иванова Петрова и Н-ци Никола Петков Попов за наличие инвестиционно предложение за изграждПродължава

Последно променен на Четвъртък, 19 Май 2016 09:50
 

О Б Я В Л Е Н И Е 17.05.2016г. /2

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Приморско, на основание чл.150, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.130 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е одобрен ПУП /ПРЗ/ за УПИ I в кв.39 М по плана на гр. Приморско с идентификатори №58356.503.297 и №58356.503.298 по КККР на гр. Приморско, ОбПродължава

Последно променен на Вторник, 17 Май 2016 13:59
 

Обявление 17.05.2016г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Приморско, Дирекция "УТ" на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че със Заповед №357/ 13.05.2016г. на Кмета на Община Приморско, е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII (ПИ 58356.503.470 по КК на гр.ПриморскПродължава

Последно променен на Вторник, 17 Май 2016 07:38
 

Уведомление 10.05.2016г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№04-00-17/09.05.2016г. от Министерството на туризма, обявяващо публикуването в интернет странПродължава

Последно променен на Вторник, 10 Май 2016 12:58
 

О Б Я В Л Е Н И Е № 95-00-482/ 09.05.2016г.

Община Приморско, Дирекция "УТ" на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че с Заповед №329/ 04.05.2016г. на Кмета на Община Приморско, е одобрен проект за изменение на ПУП-ПУР за ПИ 58356.506.312 (УПИ IV, кв.33А по ПУП на гр.Приморско) и ПИ 58356.506.347 по КК на гр.Приморско.
Продължава

Последно променен на Понеделник, 09 Май 2016 12:24
 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 68-C-58/ 04.05.2016г.

Община Приморско, Дирекция "УТ" на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че с Заповед №328/03.05.2016г. на Кмета на Община Приморско е одобрил Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ V-688 (ПИ 583Продължава

Последно променен на Понеделник, 09 Май 2016 06:18
 

Обява 25.04.2016г. /2

ОБЯВА


На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска админисПродължава

Последно променен на Понеделник, 25 Април 2016 14:01
 

Обява 25.04.2016г.

ОБЯВА


На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска админисПродължава

Последно променен на Понеделник, 25 Април 2016 13:59
 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Краят на месец април - последен срок за плащане на данък недвижими имоти, данък върху превозните средства и такса битови отпадъци за годината с 5 % отстъпка

Дирекция „Местни данъци и такси" към Община Приморско напомня на всички граждани и фирми, че срокът за плащане на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъка върху превозните средства в пълен размер за 2016 година с 5% отстъпка изтича на 03 май 2016 година.

Продължава
Последно променен на Понеделник, 25 Април 2016 10:44
 

Обява 24.04.2015г.

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр.3/2006г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2011) г, д-р Продължава

Последно променен на Понеделник, 25 Април 2016 07:33
 

До заинтересованите лица и общественост

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр.3/2006г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2011) г, д-р Димитър Германов - Кмет на община Приморско с адрес, обл. Бургас, общ. Приморско, гр. Приморско, ул. „Трети март" №5Продължава

Последно променен на Петък, 22 Април 2016 08:36
 

О Б Я В Л Е Н И Е № 68-П-46/ 18.04.2016г.

Община Приморско, Дирекция "УТАС" на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че Общински експертен съвет при Община Приморско с решение по т.1 от Протокол № 1/31.03.2016г., е приел проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІII (ПИ 58356.503.357) и УПИ IV (ПИ 58356.503.356) в кв.39Ж по ППродължава

Последно променен на Понеделник, 18 Април 2016 13:25
 

О Б Я В Л Е Н И Е № 68-С-53/ 18.04.2016г.

Община Приморско, Дирекция "УТАС" на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че Общински експертен съвет при Община Приморско с решение по т.12 от Протокол № 1/31.03.2016г., е приел проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V (ПИ 58356.506.59) и УПИ IX (ПИ 58356.506.513) в кв.35 по ПУП нПродължава

Последно променен на Понеделник, 18 Април 2016 10:28
 

О Б Я В Л Е Н И Е № 95-00-398/ 18.04.2016г.

Община Приморско, Дирекция "УТАС" на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че Общински експертен съвет при Община Приморско с решение по т.3 от Протокол № 1/31.03.2016г., е приел проект за изменение на ПУП-ПУР за ПИ 58356.506.312 (УПИ IV, кв.33А по ПУП на гр.Приморско) и ППродължава

Последно променен на Понеделник, 18 Април 2016 08:56
 

Стартира процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти по проект "Нови възможности за грижа" Оценете

Във връзка с писмо № BG05-324/21.01.2016 год. на госпожа Румяна Георгиева главен директор на ГДСП и ръководител на проект "Нови възможности за грижа", относно изпълнение на договор № BG05M90P001-2.002-0143-C001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.201Продължава

Последно променен на Сряда, 10 Февруари 2016 11:14
 

Май 2016 Юни 2016
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Банер

Facebook Приморско

facebook-logo-2

Времето в Приморско