Легализация и преводи

baner legalizaciq2

Последни снимки в галерия

radioburgas_192_170.png

Банер
Банер

"Независим живот"

Zname EU and ESF

Приморско ONLINE

campreview

Последни обяви

Обяви

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда 21.06.2016

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска админисПродължава

Последно променен на Вторник, 21 Юни 2016 12:54
 

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда 17.06.2016 /2

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-Д-59/15.06.2016 г. от „Дикобраз"ООД за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Допълващо застрояване-лятна кухня" в ПИ №17044 м.Бостанлъка, землище с.Ясна Поляна.

 

лице за контакти: арх.Тодор Дафов
тел. 0887603122

Продължава
Последно променен на Петък, 17 Юни 2016 11:54
 

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда 17.06.2016

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска админисПродължава

Последно променен на Петък, 17 Юни 2016 11:53
 

О Б Я В Л Е Н И Е № 95-00-620/ 15.06.2016г.

Община Приморско, Дирекция "УТ" на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че със Заповед №492/ 14.06.2016г. на Кмета на Община Приморско, е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V (ПИ 58356.501.658 по КК на гр.Приморско), кв.59 по ПУП на гр.Приморско.
Проектът се Продължава

Последно променен на Сряда, 15 Юни 2016 11:19
 

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр.3/2006г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2011) г, д-р ДимитПродължава

Последно променен на Вторник, 14 Юни 2016 12:17
 

Обява ЕКСКУРЗОВОД

ОБЯВА

За конкурс за длъжността ЕКСКУРЗОВОД

1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА
1.Образование: средно или висше
2. Друга квалификация: предимство имат кандидати , владеещи чужд език.
3. Професионален опит: не се изисква

 Продължава

Последно променен на Понеделник, 13 Юни 2016 13:04
 

-На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-2166/20.05.2016г. от Таня Минчева Минчева-Базотева, Пламен Димитров Базотев, Георги Петков Базотев, Зафирка Петкова Базотева, и Милена ДимПродължава

Последно променен на Петък, 10 Юни 2016 11:28
 

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-Ш-7/06.06.2016г. от „Шапки Каприз" ЕООД за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Къща за гости и ограда" в поземлен имот №10731.139.62 по КККР, на с. Веселие, местност „Край село", Община Приморско .

лице за контакти: Ивелина Николова Иванова
тел. 0899444481

Продължава
Последно променен на Петък, 10 Юни 2016 11:26
 

Комисията за защита от дискриминация

На 09.06.2016г. /четвъртък/ в сградата на Община Приморско от 10:30 ч. до 12.00 ч. представител от Комисията за защита от дискриминация ще бъде на разположение на заинтересуваните лица.

ОБЩИНА ПРИМОРСКО

Продължава
Последно променен на Петък, 03 Юни 2016 13:48
 

О Б Я В Л Е Н И Е № 95-00-577/ 31.05.2016г.

Община Приморско, Дирекция "УТ" на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че с Заповед №405/ 31.05.2016г. на Кмета на Община Приморско, е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ VІII (ПИ 58356.503.357) и УПИ IV (ПИ 58356.503.356) в кв.39Ж по ПУП на гр.Приморско.
Проектът се съхранява в Дирекция "УПродължава

Последно променен на Вторник, 31 Май 2016 14:53
 

Обучение по проект ”Независим живот в Община Приморско”

Обява
за провеждане на въвеждащо обучение по проект"Независим живот в Община Приморско"

Община Приморско е бенефициент по проект „Независим живот в Община Приморско" - регистрационен номер BG05M9OP001-2.002-0143-C001, финансираПродължава

Последно променен на Сряда, 25 Май 2016 13:00
 

О Б Я В Л Е Н И Е 19.05.2016

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Приморско, на основание чл.150, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.130 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е одобрен ПУП /ПРЗ/ за УПИ II в кв.33 по плана на гр. Приморско с идентификатори №58356.506.525 и №58356.506.526 по КККР на гр. ПримоПродължава

Последно променен на Четвъртък, 19 Май 2016 14:05
 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда.

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-1882/28.04.2016г. от Светлозар Георгиев Аврамов за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Жилищна сграда с гараж" в УПИ ХІХ334, кв.24 по плана на с. Ясна поляна, Община Приморско.

лице за контакти: Данаил Пейчев
тел. 0885962373

Продължава
Последно променен на Четвъртък, 19 Май 2016 10:02
 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда-

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-П-41/06.04.2016г. от „ПРИМОРСКО КЛУБ" ЕАД с ЕИК 201795176 за наличие инвестиционно предложение за „Пристройка, надстройка и реконструкция на фоайе към хотел „Форест бийч" в кв.1 по плана на местност ММЦ, гр. Китен, ПИ с идентификатор №37023.502.85 по КК на гр. Китен, Община Приморско.

лице за контакти: Никола Вълчанов
тел. 0878811297

Продължава
Последно променен на Четвъртък, 19 Май 2016 10:01
 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-1475/04.04.2016г. от Георги Вълков Петров, Мара Иванова Петрова и Н-ци Никола Петков Попов за наличие инвестиционно предложение за изграждПродължава

Последно променен на Четвъртък, 19 Май 2016 09:50
 

О Б Я В Л Е Н И Е 17.05.2016г. /2

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Приморско, на основание чл.150, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.130 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е одобрен ПУП /ПРЗ/ за УПИ I в кв.39 М по плана на гр. Приморско с идентификатори №58356.503.297 и №58356.503.298 по КККР на гр. Приморско, ОбПродължава

Последно променен на Вторник, 17 Май 2016 13:59
 

Обявление 17.05.2016г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Приморско, Дирекция "УТ" на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че със Заповед №357/ 13.05.2016г. на Кмета на Община Приморско, е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII (ПИ 58356.503.470 по КК на гр.ПриморскПродължава

Последно променен на Вторник, 17 Май 2016 07:38
 

Уведомление 10.05.2016г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№04-00-17/09.05.2016г. от Министерството на туризма, обявяващо публикуването в интернет странПродължава

Последно променен на Вторник, 10 Май 2016 12:58
 

О Б Я В Л Е Н И Е № 95-00-482/ 09.05.2016г.

Община Приморско, Дирекция "УТ" на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че с Заповед №329/ 04.05.2016г. на Кмета на Община Приморско, е одобрен проект за изменение на ПУП-ПУР за ПИ 58356.506.312 (УПИ IV, кв.33А по ПУП на гр.Приморско) и ПИ 58356.506.347 по КК на гр.Приморско.
Продължава

Последно променен на Понеделник, 09 Май 2016 12:24
 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 68-C-58/ 04.05.2016г.

Община Приморско, Дирекция "УТ" на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че с Заповед №328/03.05.2016г. на Кмета на Община Приморско е одобрил Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ V-688 (ПИ 583Продължава

Последно променен на Понеделник, 09 Май 2016 06:18
 

Стартира процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти по проект "Нови възможности за грижа" Оценете

Във връзка с писмо № BG05-324/21.01.2016 год. на госпожа Румяна Георгиева главен директор на ГДСП и ръководител на проект "Нови възможности за грижа", относно изпълнение на договор № BG05M90P001-2.002-0143-C001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.201Продължава

Последно променен на Сряда, 10 Февруари 2016 11:14
 

Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ 23.06.2016

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ


Община Приморско, Дирекция "УТ" съобщава на заинтересованите, че със Заповед №529/ 22.06.2016г., Кметa на Община Приморско е допуснал процедура за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ, засягащ УПИ VIII-141, кв.20 по ПУП на с.Ясна Поляна

 

ОТ ОБЩИНАТА

Продължава
Последно променен на Четвъртък, 23 Юни 2016 12:34
 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ- ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ЕДНОКРАТНИ ПОМОЩИ ЗА УЧЕНИЦИ – ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ- ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ЕДНОКРАТНИ ПОМОЩИ ЗА УЧЕНИЦИ – ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 Г.:

 

1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, прПродължава

Последно променен на Понеделник, 20 Юни 2016 13:32
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е "Социално подпомагане"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Дирекция "Социално подпомагане"- гр. Созопол уведомява гражданите, че от 17 юни 2016 г. до 15.10.2016 г. приема заявления- декларации за еднократна помощ за ученици записани за първи път в първи клас през учебната 2016/ 2017 г.

 

За повече информация се обърнете към социалния работник по район или на тел: 0550/2-24-19 за община Созопол и 0550/3-27-51 за община Приморско.

Продължава
Последно променен на Понеделник, 20 Юни 2016 13:32
 

СЪОБЩЕНИЕ 68-Е-56/ 16.06.2016г.

Община Приморско, Дирекция "УТАС" на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, съобщава, че с Решение №110/27.04.2016г. на Общински съвет – гр.Приморско, обнародвано в Държавен вестник бр.45 от 14.06.2016г., е одобрен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за „Изграждане на пътна връзПродължава

Последно променен на Четвъртък, 16 Юни 2016 10:26
 

Съобщение Агенция по заетостта

За вас работодатели
Агенция по заетостта
Дирекция „Бюро по труда"-гр.Созопол

 

Уведомява работодателите,че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и Продължава

Последно променен на Понеделник, 13 Юни 2016 13:24
 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

Уважаеми граждани,

Съгласно чл.13 от Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Приморско, СЕ ЗАБРАНЯВА изхвърлянето на строителни, леснозапалими, експлозивни, опасни, токсични, болнични, течни, агресивни, боядисващи и други отпадъци в непПродължава

Последно променен на Петък, 10 Юни 2016 06:30
 

До всички земеделски стопани

По молба на "Електроенергиен системен оператор" ЕАД, Община Приморско публикува следното предупреждение:
Започва лятно-есенната кампания по прибиране на реколтата. През землищата на Община Приморско преминават електропроводи "Високо напрежение", собственост на МрежПродължава

Последно променен на Сряда, 01 Юни 2016 08:06
 

Честване на 2 юни - Денят на Ботев и загиналите за свободата на България

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

ОПЕРАЦИЯ 2„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПАКЕТИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ" 2015г.
ГРАФИК

 

за раздаване на остатъчните количества индивидуални хранителни пакети от първи транш по Оперативна програмата


за храПродължава

Последно променен на Сряда, 11 Май 2016 07:43
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община Приморско, Дирекция "УТАС" съобщава на заинтересованите, че със Заповед №330/04.05.2016г., Кметa на Община Приморско, е допуснал процедура за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ, засягащ УПИ VIII (ПИ 10731.501.140 по КК на с.Веселие) и УПИ IX (ПИ 10731.501.141 по КК на с.Веселие) по ПУП на с.Веселие.

ОТ ОБЩИНАТА :

Продължава
Последно променен на Сряда, 11 Май 2016 08:57
 

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ"

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ
Главна дирекция "Гранична полиция" се обръща към всички, които искат да съдействат в рамките на закона:
При Продължава

Последно променен на Петък, 22 Април 2016 12:34
 

Телефонен номер на СГКК /кадастър/

Уважаеми съграждани,

Изнесеният офис на СГКК /кадастър/ в сградата на Общината, който обслужва клиенти всеки понеделник, сряда и петък от 8.00 ч. до 12.00 ч. вече разполага с телефон за връзка. Всеки, който желае може да се свърже със служител в работно вреПродължава

Последно променен на Понеделник, 16 Ноември 2015 09:49
 

Юни 2016 Юли 2016
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Facebook Приморско

facebook-logo-2

Банер

Времето в Приморско