Последни снимки в галерия

radioburgas_192_170.png

Банер
Банер

Приморско ONLINE

campreview

Последни обяви

Обяви

Конкурс за длъжността СПЕЦИАЛИСТ КОНТРОЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО в отдел СТРОИТЕЛСТВО в СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА
- образование – средно техническо
- професионална област – строителство, архитектура и геодезия
- професионален опит: не се изисква.
- умение за работа с информационни технологии и други технически средства.

2. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСПродължава

Последно променен на Сряда, 24 Юни 2015 07:58
 

инвестиционно намерение за „Преустройство на базова станция №5248”

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-Т-63/03.06.2015г. от Продължава

Последно променен на Петък, 05 Юни 2015 12:30
 

ОБЯВА -инвестиционно намерение за „Преустройство на базова станция №5123”-ММЦ, бл.2, гр. Приморско

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-Т-57/21.05.2015г. от Продължава

Последно променен на Четвъртък, 28 Май 2015 11:09
 

ОБЯВА за наличие на инвестиционно намерение по плана на гр. Китен

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-1991/22.05.2015г. от Стоян Петков Иванов за наличие на инвестиционно намерение за реализиране на „Жилищна сграда" в УПИ ХV кв.7 по плана на гр. Китен.

лице за контакти: Румен Иванов Троев
тел. 0898549994

Продължава
Последно променен на Четвъртък, 28 Май 2015 11:05
 

ОБЯВА-инвестиционно намерение по плана на СО „Узунджата”

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№Продължава

Последно променен на Четвъртък, 28 Май 2015 10:09
 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда-

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-П-51/20.04.2015г. от „ПРИМОРСКО КЛУБ" ЕАД с ЕИК 201795176 за наличие инвестиционно предложение за „Комплексен проект за инвестиционна инициатПродължава

Последно променен на Четвъртък, 21 Май 2015 12:26
 

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда /СКАТ

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-С-67/08.05.2015г. от „СКАТ ТВ" ООД за наличие на инвестиционно намерение за изграждане на „Абонатни отклонения от трасето на оптичен кабел Приморско - Китен" Община Приморско.

 

лице за контакти: Иван Вичинян
тел. 0888328876

Продължава
Последно променен на Петък, 15 Май 2015 12:57
 

КОНКУРС за длъжността ДИРЕКТОР– ЦДГ –С. ЯСНА ПОЛЯНА

ОБЩИНА ПРИМОРСКО

На основание чл. 91 от КТ , във връзка с чл.37 ал.6 от Закона за народната просвета обявява

КОНКУРС за длъжността ДИРЕКТОР– ЦДГ –С. ЯСНА ПОЛЯНА

І. ИЗИСКВАНИЯ
- да е български гражданин
- образование – висше; образоватПродължава

Последно променен на Четвъртък, 14 Май 2015 07:02
 

Обява - Разрешение за строеж №26/09.04.2015г.

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, на основание чл.61, ал.3 от АПК, във връзка с чл.148 и 149 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица:
Цветан Замфиров Иванов с адрес: гр. Русе, ул. „Черни връх" №1,
Божана Филипова Крумова с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Любен Каравелов" 24, вх.Д, ет.3, ап.105,
ИваПродължава

Последно променен на Сряда, 13 Май 2015 11:11
 

Обява - Разрешение за строеж №25/09.04.2015г.

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, на основание чл.61, ал.3 от АПК, във връзка с чл.148 и 149 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица:
Цветомила Симеонова Бахчеванова с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Асен" 44, ет.5, ап.9
Драгомир Атанасов Бахчеванов с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Асен" 44, ет.5, ап.9,
чПродължава

Последно променен на Сряда, 13 Май 2015 11:10
 

Обява - Разрешение за строеж №24/09.04.2015г

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, на основание чл.61, ал.3 от АПК, във връзка с чл.148 и 149 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица:
Костадин Ангелов Ганев с адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония" №68,
че е издадено Разрешение за строеж №24/09.04.2015г. за обект „Масивна ограда" в УПИ ХVІІ16 в кв.6 по Продължава

Последно променен на Сряда, 13 Май 2015 11:09
 

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда 08.05.2015

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-П-51/20.04.2015г. от „ПРИМОРСКО КЛУБ" ЕАД с ЕИК 201795176 за наличие инвестиционно предложение за „Пристрояване на нови стълбищни клетки с асансьорни уредби и обслужващи рампи към хотел „Форест бийч" в ПИ с идентификатор №37023.502.85 по КК на гр. Китен.

 

лице за контакти: Никола Вълчанов
тел. 0878811297

Продължава
Последно променен на Петък, 08 Май 2015 10:58
 

Съобщения

“Социално подпомагане” - еднократна целева помощ за ученици за деца записани за първи път в първи клас през учебната 2015/ 2016 г.

Дирекция "Социално подпомагане"- гр. Созопол уведомява гражданите, че от месец юли 2015 г. до 30.09.2015 г приема молби- декларации за еднократна целева помощ за ученици за деца записани за първи път в първи клас през учебната 2015/ 2016 г.

За повече информация се обърнеПродължава

Последно променен на Петък, 03 Юли 2015 05:49
 

“Социално подпомагане” - от 01.07.2015 г. започва прием на молби-декларации за целева помощ за отопление

Дирекция "Социално подпомагане" – Созопол уведомява гражданите , че от 01.07.2015 г. започва прием на молби-декларации за целева помощ за отопление на основание Наредба №РД 07-5 от 16.05.2008г. за отоплителен сезон 2015/2016 г. като крайния срок за подаването им е 31.10.2015г.

МолПродължава

Последно променен на Сряда, 01 Юли 2015 08:06
 

за изработен проект за подробен устройствен план /ПРЗ/

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че в „Държавен вестник" брой 46 от 23.06.2015г. е обнародвано обявление на Община Приморско за изработен проект за подробен устройствен план /ПРЗ/ за УПИ І в кв.36Г по план на гр. Приморско, с цел обединяване на УПИ І, ІІІ, ІV, Продължава

Последно променен на Понеделник, 29 Юни 2015 07:55
 

Отмяна на втори етап за приемане на заявления по проект "Нови възможности за грижа"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 94-00-2415 / 15.06.2015г.

Община Приморско, Дирекция "УТАС" на основание чл.61, ал.1 от АПК във връзка с чл.140, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, че от главния архитект на Община Приморско е издадена виза с изх.№64/15.06.2015г. за проектиране на Пристройка и надстройка на съществувПродължава

Последно променен на Понеделник, 15 Юни 2015 10:22
 

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община Приморско, Дирекция „УТАС", съобщава на заинтересованите лица, че с Решение №688/30.04.2015г. на Общински съвет гр.Приморско е допуснато изработването на проект за ПУП/ПРЗ, в обхват за ПИ №37023.502.86 и ПИ №37023.502.87, в землището на гр.Китен.

ОТ ОБЩИНАТА

Продължава
Последно променен на Понеделник, 15 Юни 2015 06:32
 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

Община Приморско уведомява всички земеделски стопани, собственици на комбайни, силажни комбайни, косачки и др. високогабаритна техника, че във връзка със започване на лятно - есенната кампания по прибиране на реколтата, при съмнение за намален габарит, съгласно чл.620 от нПродължава

Последно променен на Петък, 12 Юни 2015 13:40
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Дирекция "УТ"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
Община Приморско, Дирекция "УТ" съобщава на заинтересованите, че със Заповед №260/17.04.2015 год., Кметa на Община Приморско е допуснал процедура за изготвяне на проект за изменение на /ПУП-ПРЗ/ за УПИ ІV, в кв.29 с идентификатор №10731.501Продължава

Последно променен на Петък, 12 Юни 2015 12:58
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - Дирекция "УТ"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
Община Приморско, Дирекция "УТ" съобщава на заинтересованите, че със Заповед №105/13.02.2015 год., Кметa на Община Приморско е допуснал процедура за изготвяне на проект за изменение на /ПУП-ПРЗ/ за УПИ VІІІ201, с идентификатор №58356.505.48,Продължава

Последно променен на Петък, 12 Юни 2015 12:57
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 94 – 00 -2303/09.06.2015г.

Община Приморско, Дирекция "УТАС" на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, съобщава, че с Решение №667/30.04.2015г. на Общински съвет – гр.Приморско, обнародвано в Държавен вестник бр.42 от 09.06.2015г., е одобрен проект за подробен устройствен план – /Парцеларен план/ за част от поземлен имот с иПродължава

Последно променен на Вторник, 09 Юни 2015 13:29
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 94 – 00 -2289/09.06.2015г.

Община Приморско, Дирекция "УТАС" на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, съобщава, че с Решение №666/30.04.2015г. на Общински съвет – гр.Приморско, обнародвано в Държавен вестник бр.42 от 09.06.2015г., е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за ПИ №10731.23.28, ПИ №10731.23.32, ПИ Продължава

Последно променен на Вторник, 09 Юни 2015 11:24
 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ РОПОТАМО!

Проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0001001 "Ропотамо" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

 

1. Проект на заповед BG0001001 "Ропотамо"

2. Карта

3. Възражение на община Приморско

Продължава
Последно променен на Четвъртък, 21 Май 2015 14:09
 

ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ НА ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ

ОБЩИНА ПРИМОРСКО ИНФОРМИРА ГРАЖДАНИТЕ, ЧЕ ОТ 14.05.2015г. ДО 31.05.2015г. ОТ 7.00 ДО 11.00 ЧАСА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ НА ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ В ГР. ПРИМОРСКО И СЪСТАВНИТЕ СЕЛИЩА НА ОБЩИНАТА.
ПРЕПАРАТ: ФЕНДОНА 60 ЕК, РАЗРЕШЕНИЕ № 0095-1/28.03.2006г. АНТИДОТ: СИМПТОМАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ.
ДА СЕ СПАЗВАТ УКАЗАНИЯТА ОТ ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТАБЕЛИ И УПОМЕНАТИТЕ КАРАНТИННИ СРОКОВЕ .
ДА СЕ ИЗБЯГВА ДВИЖЕНИЕТО НА ХОРА И ЖИВОТНИ ПО ТРЕТИРАНИТЕ ПЛОЩИ.

Продължава
Последно променен на Вторник, 12 Май 2015 07:36
 

Безплатен транспорт до животновъдната зона

Община Приморско пуска от 26.03.2015 г. безплатен транспорт за животновъдите в Приморско. Микробусът ще превозва пътниците на 2 км. от Приморско до "Асфалтова база", където се намира животновъдната и индустриалната зона на града.

Морската община е подготвила маршрутно разПродължава

Последно променен на Сряда, 25 Март 2015 14:01
 

График за обслужване на търсещите работа лица от населените места с разкрито изнесено работно място за 2015 година

Населено място                      дата на посещение                                час на обслужване

 

Гр.Приморско    &nbsПродължава

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 07:51
 

Юли 2015 Август 2015
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Банер

Времето в Приморско