Последни снимки в галерия

radioburgas_192_170.png

Банер
Банер

Последни обяви

Обяви

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-В-72/08.09.2014 г. от „Виктори Ко"ЕООД за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Жилищна сграда" в УПИ I кв.39И с идентификатор Продължава

Последно променен на Четвъртък, 11 Септември 2014 06:46
 

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-3416/28.08.2014 г. от Иван Нейчев Ричев за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Жилищна сграда" в ПИ №055005 по плана на с.Писменово.

лице за контакти: Иван Нейчев Ричев тел.0895526300

Продължава
Последно променен на Понеделник, 01 Септември 2014 07:27
 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда.

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-3202/08.08.2014 г. от Яна Неделчева Николова и Христо Неделчев Неделчев за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Жилищна сграда" в УПИ VIII678 в кв.37 по плана на с.Веселие.

лице за контакти: Яна Неделчева Николова 0885840052

Продължава
Последно променен на Сряда, 20 Август 2014 07:12
 

График за обслужване на търсещите работа лица от населените места с разкрито изнесено работно място за 2014 година

С.Ново Паничарево 13.06.2014 от 10:00-12:00
Гр.Приморско 13.06.2014 от 12:30-16:00
С.Ново Паничарево 11.07.2014 от 10:00-12:00
Гр.Приморско 11,07,2014 от 12:30-16:00
С.Ново Паничарево 11,08,2014 от 10:00-12:00
Гр.Приморско 11.08.2014 от 12:30-16:00
С.Ново Паничарево 11.09.2014 от 10:00-12:00
Гр.Приморско 11.09.2014 от 12:30-16:00
С.НПродължава

Последно променен на Вторник, 20 Май 2014 05:49
 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПРИМОРСКО

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

           На основание чл.15 от Закона за общинския дълг, Общинска администрация кани местната общност за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Продължава

Последно променен на Понеделник, 17 Март 2014 07:54
 

Съобщения

ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ ОТНОСНО ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05.10.2014г.

http://primorsko.bg/jdownloads/Parlamentarni%20izbori%202014%20g./srokove.doc

Продължава
Последно променен на Вторник, 02 Септември 2014 09:04
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №68-Б-117/25.08.2014г.

ДО

Бургас Билдинг Къмпани оод

Петко Павлов Николов

ул. Княз борис І, №30

ГР. БУРГАС, ОБЩИНА БУРГАС

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№68-Б-117/25.08.2014г.

Във връзка със започнало производство по реда на чл.195, ал.5 от ЗУТ за на обект предстаПродължава

Последно променен на Понеделник, 25 Август 2014 12:50
 

ЗАПОВЕД - с цел ограничаване и ликвидиране на болестта „син език“ по преживните животни

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 133, ал. 1, т.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и във връзка с Заповед №РД11-1154/16.07.2014г на Изпълнителният директор на българската агенция по безопасност на храните и в изпълнение на решение на общинска епизоотична комисия проведПродължава

Последно променен на Четвъртък, 07 Август 2014 06:46
 

ВАЖНО! ОПАСНОСТ ОТ ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО СИН ЕЗИК ПО ГОВЕДА,ОВЦЕ И КОЗИ

От какво се причинява заболяването син език? Причинителят на синия език е вирус, който се предава на възприемчивите животни чрез кръвосмучещи мушички от род Culicoides.

Кои животни са възприемчиви към заболяването син език? Това са домашните (говеда, овце и кози) и дивите пПродължава

Последно променен на Вторник, 05 Август 2014 12:44
 

СЪОБЩЕНИЕ - третиране на биотопните зони за имаго и ларви на комари

СЪОБЩЕНИЕ

 

 Уважаеми съграждани,

 

         Във връзка с увеличаване многократно популацията на комари в следствие проливните дъждове Община Приморско Ви информира, че от 31.07.2014г. започва поетапно третиране на биотопните зони за имаго и ларви на комари в раните сутрешни часове.

Продължава
Последно променен на Сряда, 30 Юли 2014 08:06
 

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.148 и 149 от ЗУТ Община Приморско съобщава на Димчо Атанасов Шиваров с адрес гр.Приморско ул."Славянска" №10 и Иван Стойков Иванов с адрес гр.Ямбол, ул."Граф Игнатиев"№6 вх.А ет.6 ап.16 - заинтересувани лица
О Б Щ И Н А П Р И Продължава

Последно променен на Вторник, 08 Юли 2014 11:08
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - еднократна целева помощ за ученици за деца записани за първи път в първи клас през учебната 2014/2015 г.

Дирекция "Социално подпомагане"- гр. Созопол уведомява, че от месец юли 2014 г. до 30.09.2014 г приема молби- декларации за еднократна целева помощ за ученици за деца записани за първи път в първи клас през учебната 2014/2015 г.

За повече информация се обърнете към социалния работнПродължава

Последно променен на Сряда, 02 Юли 2014 09:41
 

СЪОБЩЕНИЕ - целева помощ за отопление

Дирекция "Социално подпомагане" – Созопол уведомява гражданите , че от 01.07.2014 г. приема молби-декларации за целева помощ за отопление на основание Наредба №РД 07-5 от 16.05.2008г. за отоплителен сезон 2014 / 2015 г. като крайния срок за подаването им е 31.10.2014г.

Молби-декларации ще сПродължава

Последно променен на Сряда, 02 Юли 2014 09:39
 

Септември 2014 Октомври 2014
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Банер

Времето в Приморско