Последни снимки в галерия

radioburgas_192_170.png

Banner
Banner

Новини

Краят на октомври - последен срок за плащане на местните данъци и такси за годината

Дирекция „Местни данъци и такси” към Община Приморско напомня на всички граждани и фирми, че срокът за плащане на втората вноска на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2014 година изтича на 30 октомври 2014 година.

След тази дата върху сумата ще бъде начислена наказателна лихва за всеки просрочен ден.

Ученици от СОУ „Н. Вапцаров” в Приморско гостуваха в Къркларели

20141021 131214Ученици от СОУ „Н. Вапцаров"- Приморско се срещнаха със свои връстници от училище „Ататюрк" в Къркларели. Срещата се проведе във връзка със спечеления проект „Добри партньори, здраво бъдеще" по програмата за трансгранично сътрудничество. Със средства по проекта бе изградена спортна зона в Приморско, а физкултурният салон в училище „Ататюрк" - Къркларели беше напълно обновен.

20141021 111443Учениците от Приморско разгледаха ремонтирания физкултурен салон на училището в Къркларели. Запознанства между децата бяха съществена част от посещението в турския град. Изиграният приятелски мач бе допълнителен акцент във визитата. Младите футболни надежди и на двата отбора показаха феърплей и спортсменски дух. На всички участници във футболната среща бяха раздадени грамоти.

„Добрата подготовка на децата зависи и от

Read more...

Приморско посреща туристи с нова екопътека

karta2 Министерство на околната среда и водите даде разрешение на кмета на община Приморско да бъде изградена нова екопътека. Тя ще води до местността „Вълчаново кале". Маршрутът е с обща дължина около 1 км и ще предлага на туристите уникална гледка и възможност да видят отблизо резерват „Ропотамо".

След многобройни преговори с МОСВ да бъде разрешен достъпът до „Вълчаново кале" през екопътека усилията на местната администрация най-накрая бяха възнаградени. С министерска заповед бе дадена зелена светлина на морската община да разкрие още една от забележителностите на своята територия. Туристическата пътека, която ще бъде изградена, ще отвежда до уникалната крепост „Вълачаново кале". Екопътеката ще започва от ляво на разклона на пътя за тракийското светилище „Беглик Таш". Посетителите ще бъдат напътствани с маркировка, а информационните табели ще дават основна информация за защитените територии.

Read more...

Футболисти от Приморско мерят сили по проект „Добри партньори – здраво бъдеще”

photo 7 Възпитаници на СОУ „Никола Вапцаров"- Приморско мериха сили за спечелване на първото място в турнир по футбол в Приморско. Надпреварата е по проект „Добри партньори- здраво бъдеще", по който беше изградена спортна зона в морския град.

photo Четири отбора от местното училище демонстрираха своя талант на терена. Младите футболни надежди получиха тениски и грамоти от кмета на Община Приморско д-р Димитър Германов, a победителите в надпреварата ще имат възможността да се състезават с първенците от photo 8 училище „Ататюрк" в Къркларели.

Read more...

Приморско търси изпълнител за подхода на плажа „Северен централен”

Обществената поръчка е за над 500 хил. лева

0016Община Приморско търси изпълнител на обществената поръчка „Строително – монтажни работи за изграждане на подход към морски плаж „Северен централен". Прогнозната стойност на поръчката е 552 760.09 без ДДС, а средствата са осигурени безвъзмездно от ИАРА по проект „Северен подход към морски плаж „Северен централен".

0006Изпълнението на строително-монтажни работи обхваща два обекта. Единият е естествена земна ивица, отделяща на съответната денивелация морския плаж от частично и напълно изградените сгради. Другият представлява улица с тротоари от плочи и бетонни настилки върху част от 0014тротоарите, дървени конструкции от стари временни обекти. Проектното решение включва изграждане на зони за отдих, зони за преминаване и паркоустрояване и благоустройство на обекта. Дейностите включват още доставка и монтаж на материали и съоръжения според проектната документация и количествените сметки.

Read more...

More Articles...
Banner

Последни обяви

Съобщения

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.148 и 149 от ЗУТ Община Приморско съобщава на Груди Илиев Илиев с адрес гр.Приморско ул."Опълченска" №10 и Трифон Димитров Димитров с адрес гр.Бургас ул."Цариградска" №64 ет.6 ап. 24 - заинтересувани лица
О Продължава

Last Updated on Tuesday, 30 September 2014 12:37
 

ДО БУРГАС БИЛДИНГ КЪМПАНИ ООД

ДО

бургас билдинг къмпани оод

петко павлов николов

ул. Княз борис І, №30

ГР. БУРГАС, ОБЩИНА БУРГАС

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№68-Б-128/25.09.2014г.

Във връзка със започнало производство по реда на чл.195, ал.5 от ЗУТ за на обект предстаПродължава

Last Updated on Thursday, 25 September 2014 10:21
 

Обяви

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда.

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление изх.№94-02-142/30.09.2014 г. за наличие инвестиционно намерение за изготвяне на проект за изменение на ПУП /ПРЗ/ за УПИ XXXVII и УПИ XXXVIII в кв.393 СО"Узунджата" с идентификатор №58356.504.147 и №58356.504.148 по КК на гр.Приморско

лице за контакти: арх.Петко Гечев 0550 33639

Продължава
Last Updated on Tuesday, 30 September 2014 12:46
 

О Б Я В Л Е Н И Е №25-00-104/26.09.2014г.

Община Приморско, Дирекция "УТАС" на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ съобщава, че с Решение №424/27.11.2013г. на Общински съвет – гр.Приморско, обнародвано в Държавен вестник бр.8 от 28.01.2014 г., е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за ел. Захранване до поземлен имот №37006 Продължава

Last Updated on Friday, 26 September 2014 11:17
 

График за обслужване на търсещите работа лица от населените места с разкрито изнесено работно място за 2014 година

С.Ново Паничарево 13.06.2014 от 10:00-12:00
Гр.Приморско 13.06.2014 от 12:30-16:00
С.Ново Паничарево 11.07.2014 от 10:00-12:00
Гр.Приморско 11,07,2014 от 12:30-16:00
С.Ново Паничарево 11,08,2014 от 10:00-12:00
Гр.Приморско 11.08.2014 от 12:30-16:00
С.Ново Паничарево 11.09.2014 от 10:00-12:00
Гр.Приморско 11.09.2014 от 12:30-16:00
С.НПродължава

Last Updated on Tuesday, 20 May 2014 05:49
 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПРИМОРСКО

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

           На основание чл.15 от Закона за общинския дълг, Общинска администрация кани местната общност за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Продължава

Last Updated on Monday, 17 March 2014 07:54
 

October 2014 November 2014
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Banner

Времето в Приморско