Последни снимки в галерия

radioburgas_192_170.png

Banner
Banner

Новини

ПОКАНА

До Гражданите
на Община Приморско
На основание чл.23 ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.11, ал.1, буква „А”, ал.З и ал.6 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на
23.07.2014/сряда/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Община
Приморско, свиквам Четиридесет и трето редовно заседание на Общински
съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:
ДНЕВЕН РЕД
1. Предложение от Миглена Барцулева - Председател на Общински съвет
Приморско относно ново разглеждане на Решение №520/07.07.2014г.
Миглена Барцулева -
Председател на Общински съвет Приморско

Отменено е бедственото положение в Приморско

IDY 6921 resize Тази сутрин със заповед на кмета на Приморско д-р Димитър Германов бедственото положение в общината е отменено. Всички пътища са проходими. Няма селища без ток и вода.

В следствие на обилните валежи, паднали на територията на общината бяха нанесени частични инфраструктурни щети.

Благодарение на бързата реакция на кризисния щаб и местното население към настоящия момент е възстановен нормалния ритъм на живот в Приморско. Всички гости на морския град могат спокойно да продължат почивката си. Градът е напълно готов да посрещне и новата вълна от туристи, които се очаква да пристигнат през уикенда.

З А П О В Е Д № 620/16.07.2014г. гр.Приморско

Вследствие на падналия пороен дъжд през последното денонощие на територията на Община Приморско са нанесени значителни щети и силно е нарушен нормалният ритъм на живот на населението.Около 03:00 часа на 16.07.2014 година, вследствие на поройния дъжд са наводнени повече от 15 хотела, също така са има нанесени материални щети на голяма част от частните домове.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.49, ал.1 и ал.2, чл.65, ал.1, т.1 и ал.2, т.3 от Закона за защита при бедствия, за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, с цел ограничаване въздействието и ликвидиране на последствията от възникналото наводнение в Община Приморско.

Read more...

16 държави взеха участие на Европейските първенства по радиозасичане и радиоориентиране в Приморско

P1080495 Над 400 състезатели взеха участие в тазгодишните Европейски първенства по радиозасичане и радиоориентиране, което се провежда на територията на Община Приморско от 2006 г. В надпреварата се включиха отбори от общо 16 държави, част от които България, Русия, Чехия, Украйна, Литва, Словения, Словакия, Румъния, Молдова.

P1080501 Началото на спортното събитие бе поставено от патрона на тазгодишното издание - кмета на Община Приморско д-р Димитър Германов. Той поздрави всички участници в състезанието и им пожела неотлъчно да се стремят към победата.

Read more...

Майстори на длетото ще ваят скулптури в Ясна поляна

134218199426763Майстори на длетото ще ваят скулптури за тридесети пореден път на Националния симпозиум по скулптура в дърво в Ясна поляна. Стартът ще бъде даден на 12 юли /събота/ от 19.00 часа. Oрганизатори тази година са Министерство на културата, Община Приморско, кметство Ясна поляна и Съюза на българските художници. В продължение на 20 дни българските творци Иван Чолаков, Никола Диков, Петко Генов, Христо Антонов, Стефана Чернаева и македонският им колега Иван Стоименов, ще пресъздават своите идеи върху дърво, превръщайки го в скулптурен шедьовър. Любителите на изкуството ще имат възможността да се насладят на уникалните фигури, които по традиция ще бъдат изложени в галерията на открито на площада на Ясна поляна.

Read more...

More Articles...
Banner

Последни обяви

Съобщения

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано във вторник, 29.07.2014г.
валидно до 13.08.2014г., 17:00 часа

До:

1. ВАЛЕРИ БЛАГОЕВ СТОЙЧЕВСКИ
за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация №0124/24.06.2014г.

2. ИВАН РАНГЕЛОВ МИХАЛКОВ
за връчване на Акт за установяване на задължение по деклаПродължава

Last Updated on Monday, 28 July 2014 13:01
 

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.148 и 149 от ЗУТ Община Приморско съобщава на Димчо Атанасов Шиваров с адрес гр.Приморско ул."Славянска" №10 и Иван Стойков Иванов с адрес гр.Ямбол, ул."Граф Игнатиев"№6 вх.А ет.6 ап.16 - заинтересувани лица
О Б Щ И Н А П Р И Продължава

Last Updated on Tuesday, 08 July 2014 11:08
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - еднократна целева помощ за ученици за деца записани за първи път в първи клас през учебната 2014/2015 г.

Дирекция "Социално подпомагане"- гр. Созопол уведомява, че от месец юли 2014 г. до 30.09.2014 г приема молби- декларации за еднократна целева помощ за ученици за деца записани за първи път в първи клас през учебната 2014/2015 г.

За повече информация се обърнете към социалния работнПродължава

Last Updated on Wednesday, 02 July 2014 09:41
 

СЪОБЩЕНИЕ - целева помощ за отопление

Дирекция "Социално подпомагане" – Созопол уведомява гражданите , че от 01.07.2014 г. приема молби-декларации за целева помощ за отопление на основание Наредба №РД 07-5 от 16.05.2008г. за отоплителен сезон 2014 / 2015 г. като крайния срок за подаването им е 31.10.2014г.

Молби-декларации ще сПродължава

Last Updated on Wednesday, 02 July 2014 09:39
 

. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.148 и 149 от ЗУТ Община Приморско съобщава на Никола Петков Буюклиев с адрес с.Писменово ул."Черно море"№3 - заинтересуванио лица
О Б Щ И Н А П Р И М О Р С К О

СЪОБЩЕНИЕ
С настоящото нПродължава

Last Updated on Thursday, 26 June 2014 08:27
 

Обяви

На основание чл.4, ал.2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

На основание чл.4, ал.2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

Община Приморско и "МОБИЛТЕЛ" ЕАД вписано в Търговския регистър с ЕИК: 131468980 седалище и адрес на управление: град София, район „Илинден", ул."Кукуш" №Продължава

Last Updated on Tuesday, 29 July 2014 07:57
 

„Восъчна зрялост” на посевите от есенниците на територията на Община Приморско

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-2691/03.07.2014 г. от Петко Видков и Ирена Викторова за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Вилна сграда" в ПИ №10731.501.682 поПродължава

Last Updated on Friday, 11 July 2014 12:36
 

ОБЯВЛЕНИЕ изх. № 99-00-50/29.05.2014г.

На територията на Община Приморско се намира имот, както следва: 1577.72/2228 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 58356.506.320 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община Приморско, с адрес: гр.Приморско ул."Морска", с площ на целия имот 2228 кв.м. , ведно със следните Продължава

Last Updated on Tuesday, 01 July 2014 10:12
 

ОБЯВА

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№Продължава

Last Updated on Tuesday, 24 June 2014 09:36
 

За конкурс за длъжността СЧЕТОВОДИТЕЛ в Община Приморско

1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА

- образование –висше, икономическо

- трудов стаж/професионален опит/ - 1 година

- умения за работа в екип

- умение за работа с информационни технологии и други технически средства

2. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

- Оформя докуменПродължава

Last Updated on Friday, 20 June 2014 05:47
 

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-2118/02.06.2014 г. от Атанас Христов Шипков за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Жилищна сграда" в УПИ II410 в кв.2 по планаПродължава

Last Updated on Thursday, 05 June 2014 10:21
 

График за обслужване на търсещите работа лица от населените места с разкрито изнесено работно място за 2014 година

С.Ново Паничарево 13.06.2014 от 10:00-12:00
Гр.Приморско 13.06.2014 от 12:30-16:00
С.Ново Паничарево 11.07.2014 от 10:00-12:00
Гр.Приморско 11,07,2014 от 12:30-16:00
С.Ново Паничарево 11,08,2014 от 10:00-12:00
Гр.Приморско 11.08.2014 от 12:30-16:00
С.Ново Паничарево 11.09.2014 от 10:00-12:00
Гр.Приморско 11.09.2014 от 12:30-16:00
С.НПродължава

Last Updated on Tuesday, 20 May 2014 05:49
 

Община Приморско набира доброволци за овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации

ОБЩИНА ПРИМОРСКО НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ – до 10 броя, за участие в Доброволно формирование на Община Приморско, за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

Кандидат за доброволец може да бъде всяко дееПродължава

Last Updated on Monday, 12 May 2014 10:27
 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПРИМОРСКО

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

           На основание чл.15 от Закона за общинския дълг, Общинска администрация кани местната общност за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Продължава

Last Updated on Monday, 17 March 2014 07:54
 

July 2014 August 2014
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Banner

Времето в Приморско